Forfatter: ingrid

REKORDSTOR SØKERUNDE!

Til sammen 52 søknader kom inn i denne runden, hvorav 16 søknader på manusutvikling, lang fiksjon eller serier. Det er høye ambisjoner i regionen! Nå begynner det møysomme og morsomme arbeidet med søknadsbehandlingen og den «grusomme» prioriteringen. Vi takker alle for det store arbeidet dere har nedlagt i søknadsarbeid, og vi ønsker alle lykke til. Her er det duket for lykke og svart depresjon i en og samme flokk. Alle kan dessverre ikke få tilskudd. I perioden fram til 22.5 er arbeidet med denne søkerunden første pri. Søkes det andre tilskudd, kan det hende det må vente litt. Søkes det reisetilskudd: Husk å søke FØR reisen foretas. Vi prioriterer alle tilskudd til foretak og enkelt personer som er bostedsregistrert i regionen og som tilfredsstiller kravet til profesjonalitet. Se våre retningslinjer for tilskudd på nettsiden vår.

Anmodninger om tilskudd som allerede er gitt, må legges inn i regportalen INNEN 10.6.

Ingrid F Dokka

Leder, SNFS 

NYESTE TILDELINGER

Til søkefristen 11.9 2023 kom det inn 44 søknader – godt fordelt fra hele den sørnorske filmregionen, pluss noen utenfor. Det var 10 søknader til produksjon og 14 søknader til utvikling – inkludert søknader om manustilskudd, lang fiksjon. Generelt sett kan vi si at bransjen er proppfulle av gode og originale ideer. I denne søkerunden var det flere som hadde jobbet godt med finansieringen mellom søkerundene, noe som gjør det enklere for for oss å prioritere hvem som skal få tilskudd. Fremdeles kommer det en del premature søknader inn, der søker ikke leverer godt nok på de formelle kriteriene. Alle skal jo lære, så dette er prosesser vi selvsagt lever med, og løser. Vi merker at det er «tørke» i filmbransjen, ved at mange som ikke bor og virker i vår region også søker tilskudd fra oss, eller de har en bitteliten del som kan gå på «spend i regionen». I en spissa søkerunde, med sterke, regionale prosjekter fra bransjen som bor og virker her, kommer ikke disse søknadene opp, selv om det kan være gode prosjekter – objektivt sett.

Nå venter vi bare på den «nye framtida», med økte regionale tilskuddsmidler, enda mer profesjonalisering av bransjen og endelig – flere regionalt støtta spillefilmer/lang fiksjon.

Fordelingen i årets siste store søkerunde er: Fire prosjekter fikk produksjonstilkudd, tre fikk manustilskudd (lang fiksjon/serie) og til sammen 10 fikk utviklingstilskudd, i ulike faser og format. Av disse ti har to fått sitt andre utviklingstilskudd i samme halvår og ett tilskudd ble bevilget som et lite hastetilskudd i mai (mellom søkerunder). Fordedeling av prosjekter i reginonen er ca 50% Agder og 50% Vestfold og Telemark. Likevel, søknader fra Agder er fremdeles i flertall. Fremdeles ønsker vi at enda større mangfold og enda mer likestilling reflekteres i søkermassen og i prosjektene. Les mer om tildelingene HER

NYE TILDELINGER – SØKERUNDE 2

I søkerunde to (med frist 11.4) mottok Sørnorsk filmsenter til sammen 37 søknader innen formatene kortfilm (produksjon) manus (lang fiksjon), spill (utvikling) og dokumentarfilm.  På styremøtet den 15.5 ble til sammen 17 prosjekter med smått og stort innstilt, fordelt på ett spill, åtte til utvikling og åtte til produksjon. Til sammen ble det delt ut NOK 2 161 000 i denne runden. Ler mer om tildelingene HER

Vi tolker at økningen av søknader sendt inn, som en indikasjon på at det er god aktivitet i bransjen. Vi ser også at mer etablerte regissører og manusforfattere bryter med egne komfortsoner og prøver seg på nye måter å fortelle på, andre formater og andre historier. Vi ser nå at søkere fra hele regionen kommer mer til, at det ikke lenger er så «Agdertungt».

I denne søkerunden ble søknadene vurdert ut i fra disse kriteriene: Kunstnerisk originalitet, nye fortellerstemmer, samfunnsrelevans, mangfold og likestilling. Daglig leder er også konsulent, som innstiller til styret, som behandler og godkjenner innstillinger og tildelinger.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde