Søk tilskudd

Søknader behandles 3 gange årligt. Søknader skal være indsendt inden udløbet af fristen for søknad til styremøde med behandling. Tilsagn til søknader på op til 100 000 kr behandles alene af daglig leder og besked gives løbende i behandlingsperioden, søknader over 100 000 kr. styrebehandles på styremødet 4-6 uger efter søknadsfristen. Afslag gives løbende.

Det er muligt at søge om en mindre sum «ekspresmidler» til udvikling af dokumentarfilm mellem fristerne, hvis det vurderes, at disse ikke kan vente.

Av de av styret avsatte midler til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm tildeles ca. 1/3 i hver søknadsrunde. Alle søknader om midler til utvikling eller produksjon vil konkurrere med andre søknader uavhengig av om det er dokumentar eller kortfilm, utvikling eller produksjon.

Styret avsetter des uten midler til bruk for kompetansehevende tiltak, barn og unge, til økt likestilling på filmområdet eller andre korterevarende insatsområder.

Sørnorsk filmsenter AS kan omkostningsfritt rådgive dramaturgisk på alle typer audiovisuelle produksjoner og være behjelpelige med opplysninger om locations, filmarbeidere mv. Tag i så fald kontakt via mail kirsten@sornorskfilm.no

Alle søknader, opdateringer og anmodninger om udbetalinger skal leveres digitalt via filmsøk.no.

Søknadsfrister og styremøder i 2020

Generalforsamling og ejermøde 19.06.2020 klokken 14.15 – 16.15 i Kristiansand.

Styremøde 23.10 2020 12-15 behandler ansøgninger med frist 17.09.2020