Søk tilskudd

Søknader behandles 3 gange årligt. Søknader skal være indsendt inden udløbet af fristen for søknad til styremøde med behandling. Søknader på under 100 000 kr behandles af daglig leder og besked gives efter behandlingen af samtlige søknader i runden er foretaget, søknader over 100 000 kr. styrebehandles på styremødet 4-6 uger efter søknadsfristen.

Det er dog muligt at søge om en mindre sum «ekspresmidler» til udvikling af dokumentarfilm mellem fristerne.

Av de av styret avsatte midler til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm tildeles ca. 1/3 i hver søknadsrunde. Alle søknader om midler til utvikling eller produksjon vil konkurrere med andre søknader uavhengig av om det er dokumentar eller kortfilm, utvikling eller produksjon.

Styret avsetter desuten midler til bruk for kompetansehevende tiltak, barn og unge samt til økt likestilling på filmområdet.

Sørnorsk filmsenter AS kan omkostningsfritt rådgive dramaturgisk på alle typer audiovisuelle produksjoner og være behjelpelige med opplysninger om locations, filmarbeidere mv. Tag i så fald kontakt via mail kirsten@sornorskfilm.no

Alle søknader, opdateringer og anmodninger om udbetalinger skal leveres digitalt via filmsøk.no.

Søknadsfrister og styremøder i 2019

Styremøde 27.05.2019 kl 11 – 13 i Kristiansand behandler ansøgninger med frist 23.04.2019

Generalforsamling og ejermøde 27.05.2019 klokken 13.30 – 15.00 i Kristiansand

Styremøde 28.10. 2019 kl 12 – 15 i Porsgrunn med vedtag af tildelinger i sidste runde 2019.

Søknadsfrister og styremøder i 2020

17.01.2020 senest 23.59