Søk tilskudd

Første gang du søker skal du registrere deg som søker i regportal.no.

Søkeportalen er ganske selvforklarende. Det er viktig at du legger ved all dokumentasjon portalen ber om. Du må ha en bekreftelse fra banken på kontonummeret ditt. Du bør ha CV-er klare til å laste opp. Første gang du logger deg inn i portalen må gjøre dette via bank ID. Deretter må du godkjennes. Når du får beskjed om at du eller foretaket ditt er godkjent, kan det søkes.

Alle prosjekter som får tilskudd skal først akseptere tilskuddet, deretter anmode om utbetaling av rater via regportal.no. 

All korrespondanse om en søknad skjer i RegPortalen. Du får automatisk beskjed nå det er bevegelser i forhold til søknader eller henvendelser.

Det er smart å bruke god tid første gang man sender inn en søknad. Hvis det stopper helt opp, kontakt oss på post@sornorskfilm.no

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde