Søk tilskudd

Søknader behandles 3 gange årligt. Søknader skal være indsendt inden udløbet af fristen for søknad til styremøde med behandling. Søknader på under 100 000 kr behandles af daglig leder og besked gives efter behandlingen af samtlige søknader i runden er foretaget, søknader over 100 000 kr. styrebehandles på styremødet 4-6 uger efter søknadsfristen.

Det er dog muligt at søge om en mindre sum «ekspresmidler» til udvikling af dokumentarfilm mellem fristerne.

Av de av styret avsatte midler til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm tildeles ca. 1/3 i hver søknadsrunde. Alle søknader om midler til utvikling eller produksjon vil konkurrere med andre søknader uavhengig av om det er dokumentar eller kortfilm, utvikling eller produksjon.

Styret avsetter desuten midler til bruk for kompetansehevende tiltak, barn og unge samt til økt likestilling på filmområdet.

Sørnorsk filmsenter AS kan omkostningsfritt rådgive dramaturgisk på alle typer audiovisuelle produksjoner og være behjelpelige med opplysninger om locations, filmarbeidere mv. Tag i så fald kontakt via mail kirsten@sornorskfilm.no

Alle søknader, opdateringer og anmodninger om udbetalinger skal leveres digitalt via filmsøk.no.

Søknadsfrister og styremøder i 2020

Styremøde 06.03.2020 kl 12 – 15 i Kristiansand behandler ansøgninger med frist 17.01.2020

Generalforsamling og ejermøde 25.05.2020 klokken 11.00 – 15.00 i Vestfold/Telemark behandler ansøgninger med frist 17.04.2020

Styremøde ultimo oktober 2020 behandler ansøgninger med frist 17.09.2020