Søk tilskudd

SØKNADER: Søknader behandles tre ganger årlig. Søknader skal være innsendt innen utløpet av frist. Tilsagn til søknader, på opp til 100 000 til utvikling og produksjon, behandles av daglig leder. Disse søknadene kan innvilges mellom søkefrist og fastsatt dato for styremøtet, som behandler alle søknader til utvikling og produksjon på over 100 000 kr. Behandlingstiden er 4-6 uker etter søknadsfrist. Alle søkere får svar.

EKSPRESSMIDLER: Det er muligt at søke om en mindre sum «ekspressmidler» til utvikling av dokumentarfilm mellem fristene hvis det vurderes at disse ikke kan vente (sikring av viktige opptak, intervjuer ol.).

IKKE: Sørnorsk Filmsenter AS gir foreløpig ikke tilskudd til produksjon av lang fiksjonsfilm eller fiksjons-serier over 60 min. Vi gir ikke tilskudd til produksjon av dataspill (kun utvikling), oppdragsfilm (aldri) eller til musikkvideoer, der det er uklart hvem som eier rettighetene til verket.

TILDELING: Av de midler som styret har avsatt til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm og utvikling til spill, tildeles ca. 1/3 i hver søknadsrunde. Alle søknader om midler til utvikling eller produksjon vil konkurrere med andre søknader, uavhengig av om det er dokumentar, kortfilm eller spill – utvikling eller produksjon.

ANDRE MIDLER: Styret avsetter midler til bruk for kompetansehevende tiltak, til barn og unge, til økt likestilling på filmområdet og/eller andre varierende innsatsområder.

PROFESJONELL: Sørnorsk Filmsenter prioriterer søknader fra profesjonelt etablerte foretak (ENK) eller AS med næringskode for produksjon av film og audiovisuelle verk, med unntak av kompetansehevende tiltak for barn og unge. Dette kan utføres av annen fagkompetanse på søknad. Manustilskudd kan søkes av privatpersoner med rett kompetanse/utdanning. I liten grad gis nå tilskudd til utvikling av kortfilm, kun til produksjon. Imidlertid vil Sørnorsk Filmsenter tilby kontinuerlige workshops i manusutvikling for den korte filmen.

HJELP: Sørnorsk filmsenter AS kan være behjelpelige med opplysninger om locations, filmarbeidere og/eller henvise til annen fagkompetanse og veiledning innen manus, regi og produksjon. Kontakt via mail post@sornorskfilm.no

Alle søknader, oppdateringer og anmodninger om utbetalinger skal leveres digitalt via www.regportal.no

Søkefrister og styremøter i 2021:

Søkefrist 11.1.2021 – styremøte 5.3.2021 kl 12 – 15 i Kristiansand

Søkefrist 11.4.2021 – styremøte 28.5.2021 kl 10 – 13 i Kristiansand

Generalforsamling og eiermøte 28.5.2021 kl 13 – 15 i Kristiansand.

Søkefrist 11.9.2021 – styremøte 28.10. kl 12 – 15 i Vestfold og Telemark