NYESTE TILDELINGER

Skrevet av ingrid den . Publisert i .

Til søkefristen 11.9 2023 kom det inn 44 søknader – godt fordelt fra hele den sørnorske filmregionen, pluss noen utenfor. Det var 10 søknader til produksjon og 14 søknader til utvikling – inkludert søknader om manustilskudd, lang fiksjon. Generelt sett kan vi si at bransjen er proppfulle av gode og originale ideer. I denne søkerunden var det flere som hadde jobbet godt med finansieringen mellom søkerundene, noe som gjør det enklere for for oss å prioritere hvem som skal få tilskudd. Fremdeles kommer det en del premature søknader inn, der søker ikke leverer godt nok på de formelle kriteriene. Alle skal jo lære, så dette er prosesser vi selvsagt lever med, og løser. Vi merker at det er «tørke» i filmbransjen, ved at mange som ikke bor og virker i vår region også søker tilskudd fra oss, eller de har en bitteliten del som kan gå på «spend i regionen». I en spissa søkerunde, med sterke, regionale prosjekter fra bransjen som bor og virker her, kommer ikke disse søknadene opp, selv om det kan være gode prosjekter – objektivt sett.

Nå venter vi bare på den «nye framtida», med økte regionale tilskuddsmidler, enda mer profesjonalisering av bransjen og endelig – flere regionalt støtta spillefilmer/lang fiksjon.

Fordelingen i årets siste store søkerunde er: Fire prosjekter fikk produksjonstilkudd, tre fikk manustilskudd (lang fiksjon/serie) og til sammen 10 fikk utviklingstilskudd, i ulike faser og format. Av disse ti har to fått sitt andre utviklingstilskudd i samme halvår og ett tilskudd ble bevilget som et lite hastetilskudd i mai (mellom søkerunder). Fordedeling av prosjekter i reginonen er ca 50% Agder og 50% Vestfold og Telemark. Likevel, søknader fra Agder er fremdeles i flertall. Fremdeles ønsker vi at enda større mangfold og enda mer likestilling reflekteres i søkermassen og i prosjektene. Les mer om tildelingene HER

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde