Styre- og varamedlemmer

 • Styreleder

  Daniel Nordgård

 • Vara (leder)

  Linda Voreland

 • Nestleder

  Gina Winje

 • Vara (nestleder)

  Veslemøy Wåle

 • Styremedlemmer

  Kjetil Aga (representant for Agder fylkeskommune), Mariken Halle (oppnevnt fra Norske regissører), Ruben Thorkildsen (oppnevnt av Produsentforeningen Virke)

 • Vara

  Gro Bråten (vara for Kjetil Aga), Helena Johanne Nielsen (vara for Mariken Halle) og Leiv Igor Devold (vara for Ruben Thorkildsen)

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde