Styre- og varamedlemmer

Styremedlemmer: Varamedlemmer:
Daniel Nordgård
(Styreleder)
Vibeke Holm Ruud
Gina Winje
(Nestleder)
Weslemøy Wåle
Kjetil Aga Malin Eriksen Briggs
Emilie Blichfeldt Tommy Næss
Ruben Thorkildsen Trond Arntzen