Styre- og varamedlemmer

Styremedlemmer: Varamedlemmer:
Petter Benestad
(Styreleder)
Johan Fredrik Key Berntsen
Gina Winje
(Nestleder)
Robert Dreier Tveit Holand
Anita Svingen Tonje Eikrem Jacobsen
Reidun Gøthesen Scherpf Ine Kristine Gundersen Have
Jan Kløvstad Benedikte Nilsen
Ruben Thorkildsen Tone Grøttjord
Tiina Suhonen Oddvar Einarson