Om oss

Sørnorsk filmsenter forvalter midler til  støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Samt midler til kompetanseheving i form av støtte til reiser, kurser mv.

Støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm samt kompetanseheving kan søkes av alle profesjonelle filmskapere, som er bosatt i Telemark og Agderfylkene. Filmskapere som er bosatt utenfor disse fylker kan søke, hvis temaet/innspilling foregår i et av de tre fylkene. Det kan i så fall søkes til utgifter til bruk av studio, leie av utstyr eller bruk av regionale filmarbeidere. Prosjekter med regional forankring prioriteres alltid høyest.

Støtte tildeles i tre årlige søknadsrunder. Frist for søknad finnes på førstesiden. Søknader skal sendes inn via søknadssystemet – link finnes nederst på forsiden. Det er mulig at ta kontakt med daglig leder på post@sornorskfilm.no om søknaden før man  søker.
————
Sørnorsk filmsenter as eies av

Kristiansand kommune
Agder fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
i lige andele

Eierne er ansvarlige for driftstilskudd til filmsenteret.
Arendal kommune er samarbeidspartner omkring driften av sentret.
Sørnorsk filmsenter har vært i drift siden 1. september 2008 og forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Sørnorsk filmsenter forvalter også midler fra Cultiva og andre øremerkede særlige formål.

Sørnorsk filmsenter tilbyr også ulike kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak. Vi yter reisestøtte til filmarbeidere, som søker kurs utenfor regionen. P.t. utgjør støtten kr 3000 til kurs i Norge og  kr 4000 til utenlandske kurs. Vi arrangerer egne kurser og gjør det gjerne etter ønsker fra bransjen.

Sørnorsk filmsenter skal også bidra til regional talentutvikling og diverse filmfaglige tiltak rettet mot barn og unge.

Kontakt oss på e-post: post@sornorskfilm.no eller mobil 91808221 dersom du trenger informasjon, har et prosjekt under utvikling, skal i gang med produksjon, skriver på et manus eller bare er nysgjerrig på hva Sørnorsk filmsenter kan tilby av støtteordninger på filmområdet.