Om oss

Sørnorsk filmsenter forvalter tilskuddsmidler til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm samt til spill i tidlig fase. Det kan også gis tilskudd til manusutvikling fiksjon over 70 min. Det går også an å søke tilskudd til kompetanseheving i form av støtte til reiser, kurser osv.

Støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm samt kompetanseheving kan søkes av alle profesjonelle filmskapere, produsenter, spillutviklere og manusforfattere som er bosatt i Vestfold og Telemark og Agderfylket. Filmskapere som er bosatt utenfor disse fylkene kan søke, hvis temaet/innspillingen foregår i disse fylkene. Da kan det søkes om å få dekket utgifter til bruk av studio, leie av utstyr eller bruk av regionale filmarbeidere. Prosjekter med full regional forankring prioriteres først (Produsent, regissør og manusforfatter er bosatt og virker i regionen).

Det er tre søkefrister i året. Frist for søknad finnes på første side. Søknader skal sendes inn via regportal.no – link finnes nederst på forsiden. Det er mulig tå ta kontakt med daglig leder på ingrid@sornorskfilm.no om søknaden, før det søkes.
————
Sørnorsk filmsenter AS eies av:

Kristiansand kommune
Agder fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
i lik
e andeler

Eierne er ansvarlige for driftstilskudd til filmsenteret.
Arendal kommune samarbeider om driften av senteret.
Sørnorsk filmsenter har vært i drift siden 1. september 2008 og forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Sørnorsk filmsenter kan øremerke midler til særlige formål, som mangfold og likestilling.
Sørnorsk filmsenter tilbyr også ulike kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak. Vi kan gi reisestøtte til filmarbeidere, som søker kurs utenfor regionen. Per i dag utgjør støtten kr 3000 til kurs i Norge og  kr 4000 til utenlandske kurs. Vi arrangerer egne kurser og gjør det gjerne etter ønsker fra bransjen.

Sørnorsk filmsenter skal også bidra til regional talentutvikling og diverse filmfaglige tiltak rettet mot barn og unge.

Kontakt oss på e-post: post@sornorskfilm.no eller mobil 91808221 dersom du trenger informasjon, har et prosjekt under utvikling, skal i gang med produksjon, skriver på et manus eller bare er nysgjerrig på hva Sørnorsk filmsenter kan tilby av støtte-og tilkskuddsordninger på filmområdet.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde