NYE TILDELINGER MED SØKEFRIST 11.4. 2024

Skrevet av ingrid den . Publisert i .

I denne søkerunden kom det rekordmange søknader – hele 52. Av disse var det 19 søknader til spillefilm, noe som forteller oss hvilke ambisjoner som finnes i vår region. Derfor er et privilegium å kunne plukke de beste prosjektene når utvalget er så rikt. Det noe nedslående er at mange får avslag. Dessverre er dette «nedsiden» av denne bransjen. Statlige tilskudd er et knapphetsgode, som produsenter og filmskapere hele tiden hører. Og filmkonsulentens tjipe jobb og oppgave er å prioritere. Tilskudd og støtte er to ulike måter å få frem nye filmer og talenter. Senteret kan alltid gi støtte i form av mye annet enn hard valuta.

Vi registrerer alle de som jobber hardt, utvikler seg og ikke gir seg. Vi deler ut over 3 millioner i denne runden, noe som også er et ganske godt tak ned i tilskuddsposen. Det gjør vi fordi bransjen vår i Sør er i et godt «driv», folk er dyktige til å stå på for prosjektene sine og jobber hardt for å få dem finansiert. Dette legger vi også godt merke til på SNFS. SNFS har investert i 19 ulike filmprosjekter og ett spill i utvikling i denne runden. Flere av filmene også har vært i utvikling og er nå modne for produksjon. Vi har også satset godt på kortfilm og nye talenter i denne runden.

Merk: Omtalene er skrevet av manusforfatter, regissør eller produsent. Les mer om tildelingene på TILDELINGER.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde