Samtykkeerklæring

Ved å trykke på lenka får du opp et dokument som kan brukes for å få en dokumentasjon fra at de eller det du lager film om har gitt deg tillatelse til det. Husk å få signatur.

Samtykkeerklæring

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde