Eksterne rapporter

Analyse af filmbransjen i Kristiansand

Kristiansand Kommune har vært deltaker i EU-prosjektet Medi@TIC,  der hovedmålet har vært å identifisere og implementere god regional praksis i form av lokale og regionale offentlige strategier og konkrete tiltak rettet mot den audiovisuelle bransjens utnyttelse av IKT for å møte dagens og fremtidens utfordringer i den digitale verden.  Det er også utarbeidet analyser for audiovisuell sektor i hver deltagende region med anbefalinger om strategier eller tiltak.

Kristiansand Kommune gjennomførte sin kartlegging og analyse av den audiovisuelle bransjen for Kristiansand og hele Agder-regionen høsten 2013 som er vedlagt nyhetsbrevet.  Analysen kunne gjennomføres takket været et nært samarbeide med Sørnorsk Filmsenter as. Hovedfokus i rapporten ligger på filmbransjen ettersom de øvrige deler av den audiovisuelle bransjen (spill, animasjon, 3D med mer) er svært marginale i Agder.   Filmindustrien i Kristiansandsregionen er karakterisert av veldig små virksomheter og enkeltmannsforetak.  Lønnsomheten i de fleste aksjeselskapene er også svak.  Dette står i kontrast til blant annet krav og forventninger til ressurser og leveringsevne hos større innkjøpsorganisasjoner som eksempelvis TV-selskaper, samt økonomi til å gjennomføre produksjoner eller å investere i eksempelvis infrastruktur og IKT.

En annen svakhet som ble identifisert går på samhandling og koordinering.

Analyse af den audiovisuelle branche i Kristiansand og Agderregionen

Kristiansand Kommune bestilte i 2013 en rapport om den audivisuelle branche i byen og regionen hos Bidevind.

Plutselig fikk vi et filmmiljø

Evaluering av Telemark fylkeskommunes prøvetilknytning til Sørnorsk filmsenter. Rapporten blev offentliggjort 22.11.2013.

Forfatter: Åsne Dahl Haugsevje, Telemarkforsking

Filmbyen Kristiansand

Med støtte fra Cultiva blev der lavet en rapport om Filmbyen Kristiansand i 2004.Den er stadig interessant læsning.Undersøgelsen og rapporten stod flg. for :

Petter Benestad – Kristiansand kino leder av gruppen
Rune Tellefsen – Kristiansand kino
Line Sandsmark – Kaliber Filmproduksjon
Hallgeir Vestøl – Norsk Interaktiv

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde