NYE TILDELINGER – SØKERUNDE 2

Skrevet av ingrid den . Publisert i .

I søkerunde to (med frist 11.4) mottok Sørnorsk filmsenter til sammen 37 søknader innen formatene kortfilm (produksjon) manus (lang fiksjon), spill (utvikling) og dokumentarfilm.  På styremøtet den 15.5 ble til sammen 17 prosjekter med smått og stort innstilt, fordelt på ett spill, åtte til utvikling og åtte til produksjon. Til sammen ble det delt ut NOK 2 161 000 i denne runden. Ler mer om tildelingene HER

Vi tolker at økningen av søknader sendt inn, som en indikasjon på at det er god aktivitet i bransjen. Vi ser også at mer etablerte regissører og manusforfattere bryter med egne komfortsoner og prøver seg på nye måter å fortelle på, andre formater og andre historier. Vi ser nå at søkere fra hele regionen kommer mer til, at det ikke lenger er så «Agdertungt».

I denne søkerunden ble søknadene vurdert ut i fra disse kriteriene: Kunstnerisk originalitet, nye fortellerstemmer, samfunnsrelevans, mangfold og likestilling. Daglig leder er også konsulent, som innstiller til styret, som behandler og godkjenner innstillinger og tildelinger.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde