2. Søknad må indeholde

Søknader skal lastes opp via regportal.no likesom alle ændrede dokumenter, rapporter, anmodninger om udbetalinger mv. skal sendes ind via regportal.no.

Sørnorsk filmsenter AS prioriterer på alle områder tilskudd til den regionale bransje og regionale produksjoner. Vi ønsker at midlerne anvendes best mulig til utvikling av og næring for den regionale bransje, produksjonen av regionale historier og utviklingen av regionale talenter.

Søknad om utviklingstilskudd må inneholde:

 1. Prosjektbeskrivelse/synopsis/treatment/manuskript
 2. Problemstilling og målbeskrivelse
 3. Regi- og produsentnotat (ikke tvungen)
 4. Fremdriftsplan for utviklingsprosjektet
 5. Dokumentasjon for filmrett
 6. Presentasjon/mini-cv av prosjektets nøkkelpersoner
 7. Kalkyle for prosjektutviklingen (uten mva) – benytt hovedsakelig punktene 10 og 11 i Filminstituttets kalkyleskjema.
 8. Finansieringsplan med spesifikasjon av eventuell egenfinansiering
 9. Markedsstrategi (ikke tvungen)
 10. Redegørelse for regionalt forbrug til honorar, utstyr mv.
 11. Redegørelse for regionalt tilhørsforhold på nøkkelfunksjoner og øvrig stab

Der er ikke sat nogen øvrig grense for tilskudd, men som regel er NOK 25. 000 den øvre grense for utviklingen af kortfilm, NOK 100. 000 for dokumentarfilm. Der kan søkes mere end 1 gang. Vi forventer en egen innsats og/eller tilskudd fra anden side.

Der er 3 årlige søknadsrunder se her:

Søknad om produksjonstilskudd må inneholde:

 1. Manus/treatment
 2. Kort beskrivelse af prosjektet og målet med produksjonen
 3. Reginotat
 4. Produsentnotat
 5. Kalkyle (budsjett) uten mva lagt inn
 6. Fremdriftsplan/produksjonsplan
 7. Stabs- og skuespillerpresentasjon (hvis fiksjon), og mini cv på nøkkelpersoner bak prosjektet – altså manusforfatter, regi, produsent
 8. Finansieringsplan, med spesifikasjon av offentlige tilskudd, eventuell samproduksjonsbidrag og produksjonens egenfinansiering.
 9. Eventuelt spesifikajson av egenfinansiering
 10. Likviditetsplan
 11. Markedsstrategi, som beskrivelse av visnings- og distribusjonsplan (eller mål).
 12. Redegørelse for regionalt forbrug til honorar, utstyr mv.
 13. Redegørelse for regionalt tilhørsforhold på nøkkelfunksjoner og øvrig stab

Samproduksjoner med utlandsk hovedprodusent må inneholde:

 1. CV og track record for såvel norsk som utenlandsk produsent samt nøkkelpersoner for de sidste 3 år
 2. Manus eller prosjektbeskrivelse på skandinavisk eller engelsk
 3. Budsjett for norsk andel
 4. Totalbudsjett
 5. Finansieringplan som inkluderer norsk og internasjonal andel
 6. Fremdriftsplan frem til visningsstart
 7. Markedsplan for Norge og festivaler
 8. Samproduktionsavtale
 9. Dokumentasjon på at prosjektet er godkjent som kulturprodukt i opphavslandet.
 10. Likviditetsplan

Der er ikke sat nogen øvrig grense for tilskudd, men som regel er NOK 250. 000 den øvre grense for produksjonen af kortfilm, NOK 300. 000 for dokumentarfilm. Beløbet vil blive set i forhold til evt. utviklingsstøtte. Der kan efter forhåndsavtale søkes mere end 1 gang. Vi forventer en egen innsats og/eller tilskudd fra anden side.

Der er 3 årlige søknadsrunder se her:

Søknad om reisestøtte, stipend, tilskudd til tiltak for barn og unge må inneholde:

 1. Beskrivelse af reisens formål/projektet
 2. Budsjett
 3. Finansieringsplan – herunder redegjørelse for andre  tilskudd/egenandel
 4. Bekreftelse på opptakelse på kurs, når der søkes reisestøtte til et sådant.
 5. Eget tilhørsforhold til regionen

Tilskudd til festivaldeltakelse krever, at produksjonen har fått tilskudd fra Sørnorsk filmsenter. Der kan max. gis tilskudd til 2 festivaler i året.

Der kan søkes 3000 kr til nasjonale festivaler, kurs mv. 4000 kr til internasjonale festivaler, kurs i utlandet mv.

Der er løpende søknad med 2-3 ukers behandlingstid. Tilskuddet utbetales i etterkant når oppgjørsskjema og tilhørende bilag, samt en kort rapport er sendt oss via  regportal.no.

Se dessuten Regelverk for tilskudd her.

Ved alle søknader og forespørsler SKAL ALLE NØGLEFUNKTIONERNE – produsent, regissør og manusforfatter oppgis – også selv om det er samme person. Postnummer skal likeledes oppgis. Opplysningene er bla til bruk for statistikk.

Alle søknader skal sendes via regportal.no. Forespørgsler sendes på mail til post@sornorskfilm.no og fysisk tilleggsmateriale (som f.eks dvd’er) sendes som ordinær post.

Du må registrere en konto første gang du søker. Du skal kun registrere deg første gang du søker støtte hos et senter/en fond. Filmsøk er utviklet og driftet som et samarbeide mellem de regionale sentre og fonde.

Bruk det skjema, som er relevant for søknaden.

Eventuelle spørsmål kan sendes til: post@sornorskfilm.no