3. Kort om RegPortal

Alle prosjekter skal anmode om utbetaling av rater via RegPortal. Alle relevante dokumenter, regnskaber, rapporter, stillbilleder mv. sendes ligeledes inn via RegPortal.

Hvordan sende søknad om støtte til filmprosjekt?
Du logger inn via RegPortal.no og velger Sørnorsk filmsenter. Om du ikke har en brukerkonto, må du først opprette en konto og registrere deg og ditt firma. Skal du søke om finansiering til en film eller et spillprosjekt må du deretter opprette et prosjekt. Fra prosjektet kan du sende søknader, ettersende dokumenter, anmode om rateutbetalinger og så videre. Du vil finne hjelpetekster og forklaringer underveis. På din side vil du alltid ha full oversikt over dine prosjekter, søknader og tidsfrister. Ved opplasting av vedlegg må tekstdokumenter være lagret som PDF-filer og tall dokumenter, som for eksempel budsjett og finansieringsplan, må være lagret enten som PDF eller Excel filer (.xls eller .xlsx).

RegPortal vil nå ha lagret informasjon om både selskapet ditt og prosjektet ditt, så du kan enkelt sende nye søknader til andre sentre basert på samme informasjon. Likesom du kan søke på personer du allerede har lagt inn.

Ikke alle felter er obligatoriske
Obs! Ikke alle felter i søknadskjemaet er obligatoriske for alle typer søknader. Obligatoriske felter er merket med *.

Om ettersending og oppdatering
All ettersending skal skje via RegPortal.no, Bare du og de du har gitt tilgang til prosjektet kan se og jobbe med informasjonen prosjektfanene. Endringer du gjør i prosjektfanene (slette/endre/legge til) påvirker ikke søknader du allerede har sendt. Når du oppretter og sender inn en konkret søknad lagres en låst kopi av den informasjonen som ligger i prosjektfanene på søknadstidspunktet. Kopien som sendes filmsenteret kan sammenlignes med en låst pdf av prosjektområdet. Den opprinnelige søknaden din er derfor alltid låst og påvirkes ikke av endringer du senere gjør i prosjektfanene. Alle søknader finner du under Søknader – ligesom du har oversigt over oppgaver og meldinger fra sentret. Det er muligt for sentret at gjenåpne en søknad for dig.

Når du ønsker å ettersende oppdatert informasjon til en allerede innsendt søknaden velger du at åbne prosjektet og «Meldinger» – her kan du både skrive og eftersende. Bruk altid RegPortal til kommunikasjon om prosjekterne. Har du sendt flere søknader for prosjektet velger du først hvilken søknad oppdateringen gjelder.

Når du anmoder om utbetaling af rater bliver du bedt om at laste gjeldende kalkyle, finansieringsplan mv. opp.

Du kan se status for prosjekterne i prosjektoversigten,

Rateanmodning
Skal alltid skje via RegPortal.no uanset type søknad.

Det fremgår direkte av saken, hvilken dokumentasjon du skal avlevere. Er der ikke endringer i kalkyle mv. laster du bare den oprindelige opp.

Å be om utsettelse
Om du ser at du ikke vil klare å ferdigstille prosjektet til fristen angitt i saken, kan du søke om utsettelse. Send gerne en melding og last evt. nødvendige dokumenter opp.