Forfatter: sornorskfilm

Filmkatalog 2018

Katalog over film produsert med støtte fra Sørnorsk filmsenter og ferdigstilt i 2018 kan lastes ned her. En stor del av de filmene som er støttet av Sørnorsk filmsenter ligger tilgjengelige for streaming på Filmrommet, Filmarkivet eller TVAgder.

Filmkatalog 2017

Katalog over film produsert med støtte fra Sørnorsk filmsenter og ferdigstilt i 2018 kan lastes ned her. En stor del av de filmene som er støttet av Sørnorsk filmsenter ligger tilgjengelige for streaming på Filmrommet, Filmarkivet eller TVAgder.

Filmkatalog 2016

Katalog over film produsert med støtte fra Sørnorsk filmsenter og ferdigstilt i 2016 samt deres festivaldeltagelse i 2016.
Opplysninger om dette oppdateres løpende på den enkelte film.

Kataloget kan lastes ned her: Filmkatalog-2016

En stor del av filmer som er støttet av Sørnorsk filmsenter ligger tilgjengelige for streaming på Filmrommet og/ eller Filmarkivet.
TVAgder viser flere filmer som er produceret med støtte fra Sørnorsk filmsenter. Disse innledes med interview med regissøren. Se nærmere på  TVAgders hjemmeside.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde