Signaturpitchen 2022

Skrevet av julie den . Publisert i .
Vi etterlyser kortfilmskapere fra sørnorsk filmregion som ønsker å melde inn sitt kortfilmprosjekt (max. 15 min) under Kortfilmkonventet i Trondheim 12 og 13 januar 2022.
Pitchen holdes 12.1. Til sammen syv prosjekter velges ut av de regionale filmsenterene og konkurrere om en premie på 70.000 kroner gitt av regionale filmsentre i hele landet.
Vil du melde deg på, må dette skje innen 9.12 til post@sornorskfilm.no. Merk e-posten Signaturpitchen.
VIKTIG: LES ALLE VILKÅRENE
VILKÅR: Hvert regionale filmsenter velger selv et prosjekt som deltar i Signaturpitchen. Vil du bli vurdert som Sørnorsk filmsenters kandidat, må du ha bostedsadresse og være yrkesaktiv i Agder, Vestfold og Telemark
★ Signaturpitchen retter seg mot regissører, enten alene eller i samarbeid med manusforfatter/produsent.
★ Prosjektet skal være under utvikling, men ikke ha mottatt finansiering fra filmsentre eller filminstitutt ennå.
★ Pitchen må ta i bruk visuelt materiale eller levende bilder.
★ Prosjektet skal bli en kortfilm (fiksjon) på inntil 15 minutter.
★ Pitchen skal kunne foregå på engelsk.
Til gjennomføring av pitchen har hvert prosjekt til sammen 10 minutter (7 minutter pitch + 3 minutter spørsmål) til rådighet.
I sin vurdering av de ulike bidragene skal juryen legge vekt på regissørens egenart, stemme og signatur. Grad av profesjonalitet skal ikke være avgjørende. En mindre erfaren filmskaper skal stille på lik linje med en erfaren. Det er selve prosjektet og signaturstemmen som skal telle. Alle prosjekter vil være i en tidlig fase og juryens vurdering av kunstnerisk verdi og evne til å nå et publikum, skal vektlegges.
Send inn følgende informasjon til post@sornorskfilm.no innen 9. desember 2021:
★Prosjektbeskrivelse/pitchsynopsis
★ Visuelt materiale
★ Filmskaperens CV (med relevante linker)
★ Profilbilde
Dersom ditt prosjekt blir valgt som kandidat til Signaturpitchen, skal du sende inn et synopsis/prosjektbeskrivelse på maks én side som juryen får tilgang til.
Det gis støtte til reise og opphold for de som blir plukket ut til å delta.
Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde