Forfatter: julie

Filmworkshop med Hisham Zaman

Gjennom en workshop på 2 helger + 1 uke  ledet av filmskaper Hisham Zaman skal unge talenter få grunnleggende kunnskap i visuell historiefortelling. Workshop vil omfatte produksjon av en kortfilm og gi deltakerne mulighet til å utforske filmfaget og styrke søknad til høyere filmutdanning. Deltakerne vil få grunnleggende opplæring i manusarbeid, skuespiller-instruksjon, bearbeiding av visuelt konsept, foto og klipp.
Tilbudet er rettet mot unge regitalenter mellom 18-30 år.
Kurset er åpent for alle.  Vi vil prioritere søkere med minoritetsbakgrunn.
Det er en fordel om du har litt filmerfaring.
Tilbudet er gratis.
 
Tid:
18/19 juni
25/26 juni
15-19 august
 
Sted:
Lokalene til Masterutdanningen, Den norske Filmskolen
Myrens verksted
Sandakerveien 24 C
Dersom dette høres spennende ut ber vi deg sende noen linjer hvor du presenterer deg selv.
-Navn alder og litt om din bakgrunn og hva som opptar deg
-På hvilken måte tror du en slik workshop ville vært nyttig for deg?
-Hva er det med filmskaping som interesserer deg?
-Har du noen erfaring med film, i såfall hvilken?
 
Send gjerne noe av ditt tidligere arbeid om du har noe
Vi vil ta kontakt med deg når vi har vurdert alle søkere og gjort et utvalg 🙂
 
Mere info her

METOCHI 2022 : FINN DIN FORTELLERSTEMME

Workshop på Lesbos 2. – 9. oktober 2022

FINN DIN FORTELLERSTEMME

De beste filmskaperne etterlater seg gjerne et avtrykk, et slags kvalitetsstempel i filmene sine – en signatur som viser at det ikke kan være andre enn nettopp hun/hen/han som kan ha laget filmen. Slike kjennemerker kan være alt fra noe svært synlig og målbart, til noe man som publikummer bare fornemmer eller føler. Noe sublimt og gjerne uforklarlig. Både manusforfattere, regissører, fotografer, klippere, scenografer, komponister og lyddesignere kan sette sine avtrykk på en film.

Vi har lyst til å dykke ned i disse mysteriene sammen med dere, og finne ut hva som ligger bak. Er dette noe det går an å lære seg eller bli mer bevisst?
Midtnorsk, Sørnorsk og Østnorsk filmsenter inviterer til sammen 15 regissører eller manusforfattere med på reise til klosteret Metochi på Lesbos for å fordype oss seg i dette. Hver deltager må ha med sitt eget prosjekt – gjerne et prosjekt som befinner seg i tidlig utvikling og hvor flere valg fremdeles står åpne.

Å skape en særegen og tydelig signatur kan gjøres gjennom hele produksjonsprosessen – helt fra de første valgene av tematikk, historie, medvirkende, vinkling, fortellermåte og formgrep gjøres, helt fram til klipp, grading og lyddesign. Ja, til og med lanseringsvalg kan gjøres med signatur.

Vi vil invitere med oss kursledere fra ulike fagfelt og ulik erfaringsbakgrunn til å gå i dybden sammen med dere.
Kravet til deg som søker: Du må være registrert filmskaper fra en av disse tre regionene, og ha gjennomført eller være i ferd med å gjennomføre en produksjon med støtte fra filmsenteret. Du må søke med et prosjekt (enten fiksjon og dokumentar) som er i utvikling, og gjerne ha mottatt første runde utviklingsstøtte fra filmsenteret.

Send en kort søknad på mail til post@sornorskfilm.no med vedlagt prosjektbeskrivelse, og en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta. Merk mailen med «Metochi 2022»:

Med hilsen
Elin Kristensen, Midtnorsk filmsenter, Ingrid Dokka, Sørnorsk filmsenter, Terje Nilsen, Østnorsk filmsenter

 

Se hele utlysningen som en pdf : METOCHI 2022

NASJONAL KORTFILMKONKURRANSE FOR FILMSKAPERE MED MANGFOLDSBAKGRUNN

Foto: Miso Film Norge

Kulturdepartementet har fordelt 4,5 millioner kroner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål til Norsk filminstitutt. Midlene er fordelt med bakgrunn i kongelig resolusjon av 3. september 2021, og skal benyttes til ulike mangfoldstiltak på filmområdet.  Ett av tiltakene er en nasjonal kortfilmkonkurranse for filmskapere med mangfoldsbakgrunn. Konkurransen arrangeres gjennom landets 7 regionale filmsentre.

 

NASJONAL KORTFILMKONKURRANSE

FOR FILMSKAPERE MED MANGFOLDSBAKGRUNN

2 vinnere får til sammen 1 million kroner i produksjonstilskudd!

Filmene må produseres i perioden 12.sept. til 31.des. 2022

Filmskapere med mangfoldsbakgrunn kan nå søke om å delta i en nasjonal pitchekonkurranse hvor landets 7 regionale filmsentre velger hver sin kandidat. Filmskaperne vil delta på en felles workshop i juni og presentere sine prosjekt i en pitchekonkurranse i september. To vinnere kåres i pitchekonkurransen og får 500.000 kr hver til å realisere sin kortfilm.

Reise, opphold og kurskostnader dekkes.

De 7 utvalgte filmskaperne vil få tilbud om en mentor som gir veiledning underveis.

Vinnerfilmene må produseres og være visningsklare innen 31.desember 2022, og får premiere i januar 2023 under Kortfilmkonventet i Trondheim.

Hvem kan søke:

Produsenter, regissører og/eller manusforfattere som tilhører en av følgende grupper:

  • Innvandrere (og adopterte) og/eller norskfødte med en eller to innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
  • Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge[1].
  • Personer med funksjonsnedsettelse[2]

Søker må ha relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende relevant og dokumenterbar yrkeserfaring (kortfilm, musikkvideo e.l.), men kan ikke ha debutert i langformat. [3]

Søker oppfordres til å søke i samarbeid med produksjonsselskap fra regionen hvor de er bosatt.

Hvordan søke:

  • Fyll ut skjema og legg ved en kort beskrivelse av din motivasjon for å delta (maks 1 side), en idébeskrivelse av kortfilmen (maks 1 side) + CV og lenker til tidligere filmer.

Kriterier for produksjonen:

  • Produksjonen må følge forskriften for audiovisuell produksjon.
  • Prosjektet kan ikke ha mottatt støtte tidligere.
  • Konkurransen er åpen for både fiksjon og dokumentarprosjekter.
  • Maksimal lengde er 10 minutter.

 

Søknadsfrist: 25. april 2022

Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Line Halvorsen på line@midtnorskfilm.no.

 

[1] https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/id929/

[2] Definisjon av funksjonsnedsettelse:
https://www.bufdir.no/nedsatt_funksjonsevne/hva_er_nedsatt_funksjonsevne/hva_er_nedsatt_funksjonsevne/

[3] Med langformat menes spillefilm, dokumentar eller tv-serie på over 50 minutter som er vist på kino eller tv.

SEMINAR I MANUSUTVIKLING

 

Sørnorsk Filmsenter ville lage en rekke korte seminarer med inspirasjon, manusutvikling og nettverksbygging og startet med ved ”Havet og Skogen”.

”Havet” ble avholdt i januar 2020 med Gro Dahle, men ”Skogen” ble tatt av Korona-nedstengningen. Så nå kommer ”Skogen” 6.-8.mai 2022.

SKOGEN:

Aristoteles, skog og bål: Skrive, utvikling og idè-forvaltning med Sørnorsk filmsenters leder Ingrid Dokka og Ingebjørg Torgersen.

NÅR: 6.-8.mai på Hafstein gård, 3691 Gransherad, 2 netter med fullpensjon
Deltakeravgift: 1.000,- , maks 8 deltagere.
Praktisk info om reisemåte gis ved påmelding.
Søknad skal inneholde:
Navn, Adresse, telefon.
Fagfunksjon, kort begrunnelse om hvorfor du vil være med. Superkort om et prosjekt du jobber med: (format/lengde og 2-3 setninger om innholdet.)
Sendes til: post@sornorskfilm.no
Søknadsfrist: 01.05 2022.
Søkere innenfor den profesjonelle spill -og filmbransjen, som bor og virker i sørnorsk regionen, vil bli prioritert (Agder, Vestfold & Telemark).

Gjennom eget arbeid med tekst og ideer skaper du og får innblikk i andres kreative universer i vår region, som dekker Vestfold og Telemark samt Agder fylker.

Det er et tilbud til den profesjonelle bransjen, manusforfattere, spillutviklere, regissører og produsenter i regionen og en unik mulighet for også at mingle med andre i regionen.

Kort om Ingebjørg Torgersen:

Filmskaper, dramatiker, dramaturg og billedkunstner med bakgrunn som kortfilmkonsulent på Norsk filminstitutt og kunstnerisk rådgiver i NRK-drama. Hun er utdannet fra Den Danske filmskolen. Siden 2003har hun drevet skoggården Hafstein i Telemark hvor hun har produksjonsselskapet Film, teater & trær, samt flere samarbeidsprosjekter innen scene og billedkunst. Den narrative filmen ligger dog i bunnen av alt hun gjør. Seminaret holdes hos Ingebjørg og i hennes skog.

 

Kort om Ingrid Dokka

 

Ingrid Falkenberg Dokka er utdannet filmhistoriker og medieviter. Hun har regissert og produsert både kort-og dokumentarfilmer og arbeidet i flere år som frilans filmkritiker samt levert filmfaglig stoff til artikler og bøker. Fra 2001 til 2016 var hun ansatt i Norsk filminstitutt i ulike stillinger. Etter fire år som filmkonsulent ved Nordnorsk filmsenter ble hun leder av Sørnorsk filmsenter i 2020. Dokka har også utdanning som frigruppe skuespiller med særlig interesse for improvisasjon.

 

 

 

 

Ingebjørg om Aristoteles, skog og bål:

Aristoteles løftet fram De tre enheter: Tidens, handlingens og stedets enhet.Hvordan bruke stedet og rommet som inspirasjon, arena, anker eller utgangspunkt i en historiefortelling? Gjennom praktiske skriveøvelser vil vi utforske dramaturgiske potensialer og forventninger. Hva slags sted er skogen? Kan forvaltning av en skog inspirere til hvordan du forvalter egne idèer og prosjekter?

Hvordan ligger filmfortelling nær de muntlige historiene vi har fortalt hverandre rundt bålet siden tidenes morgen?

Filmkonferanse og bransjetreff 6-7. april på Notodden

Det blir endelig fysisk bransjetreff !!

Sett av datoen 6.-7. April og meld deg på bransjetreff og nasjonal filmkonferanse på Notodden !

Påmelding, program og informasjon ligger her

Telemark Film og Norway Communicates AS, sammen med Sørnorsk filmsenter og i samarbeid med Vestfold og Telemark og Agder fylkeskommuner samt Kristiansand kommune, inviterer til en nasjonal filmkonferanse. Det hele foregår på Notodden og med Notodden kommune som vertskap. Dette er også Sørnorsk filmsenters bransjetreff.

Hovedtalere inkluderer blant andre; Steven Van Zandt (Lilyhammer, Sopranos), dramasjef i NRK Ivar Køhn, Knut Inge Solbu (Rådebank), Ian Brodie (Ringenes Herre) og Marianne Furevold-Boland (Lykkeland og SKAM).

To dager med innledninger, debatt, diskusjon, sosialt samvær og nettverksbygging. Tematikken denne gangen er film som kultur og næring.

Velkommen !!!

 

Kort Innpå #2

Velkommen til Kort Innpå #2 !!

Kjære alle !

Det er en glede å kunne ønske velkommen til den andre utgaven av Kort Innpå onsdag 16.mars kl 17.30 på Aladdin (Kongensgate 6 i Kristiansand). Arrangementet er gratis og er et samarbeid mellom sørnorsk filmsenter og cinemateket i Kristiansand

Denne gangen skal vi presentere 4 filmer laget i forbindelse med talentprogrammet Film 20+ som er et samarbeidsprosjekt med Samsen Kulturhus.

Faglig ansvarlig Ola Røyseland innleder og presenterer filmene og filmskaperne.

Null fire

Manus og regi: Marius Burkovskis Jacobsen
– To venner møtes for en øl, og en samtale som vil endre deres vennskap drastisk.

De pleier å grine

Manus og regi: av Henrik Pukerud
– En begravelsesagent reflekterer over livet når hans datter fra et feilet ekteskap er med på jobb.

Død, fødsel og nakenbading

Manus og regi: Vilde Finstad Dahlen
– HAN har funnet seg en benk og vil bare være alene. HUN vil gjerne bli kjent med han.

Ryggen til

Manus og regi: Maud Strøm Gutterup
– En hybrid av selvreflektering og fiksjonalisering av egne opplevelser om hvordan det er å være i et forhold i 2022

Kortfilmvisning og panelsamtale : Hvordan bedre forholdene for filmskapere i regionen ?

Ingrid Dokka leder ved Sørnorsk filmsenter, Mariken Halle regissør ved Alternativet Produksjoner / distributør ved Filmbyrået Jack og regissør Ingrid Liavaag ved Peggy Høy produksjoner inviterer til kortfilmvisning med påfølgende debatt  Fredag 28. januar kl 18.00. på Aladdin Kulturhus (kongensgate6 i Kristiansand).

Kortfilmprogram

Knuter (smugvisning)
Regissert og skrevet av Ingrid Liavaag
Skuespillere og medforfattere:
Christine Ryndak Marcland, Julien Marcland, Enora Marcland, Paul Marcland Romy Bousquet & Ranti Bam.
Foto: Youssef Chebbi & Ingrid Liavaag
Produsert av Malene Oppheim/ Amodeivisual
Hvorfor er du svart
Skuespiller, manusforfatter og co regissør: Hamza Kader
Regisør og medforfatter: Julie Skaufel
Foto og klipp: Io Alexa Sivertsen
Skuespillerinne: Tina Ho
Samtalen
Regissert og skrevet av Daniel Paida Larsen
Skuespillere: Thomas Ottersen, Ida Ingels, Eirik Willyson og Anne Cecilie Ukkelberg
Foto: Runar Sørheim
Produsert av Bombillionsofmillions & Billy Budd Filmproduksjon

Panelsamtalen

I paneldebatten vil Ingrid Liavaag, Mariken Halle, Sonja Evang, Liv Mari Ulla Mortensen, Kim Skarning Andersen, Tone Lyngstad Nyaas og leder for sørnorsk filmsenter Ingrid Dokka ta opp temaene :
✶ Hvor er visningsstedene for filmskapere i regionen?
✶ Hvorfor gis det ikke støtte til produksjon av langfilm fra de regionale sentrene?

Ingrid Liavaag er en norsk kunstner fra Arendal med en polyvalent praksis. Hun er regissør og skuespiller innen film, teater og performance. Kjærlighet er et gjennomgående tema i hennes arbeid. Hun undersøker tematikk knyttet til feminisme og kjønn gjennom forviklingene og kompleksiteten i menneskelige relasjoner. Liavaags lekne verk balanserer på grensene mellom det iscenesatte og det virkelige, det private og det offentlige. I 2021 fullførte hun sin mastergrad i film og teater ved Kunsthøgskolen i Oslo. KNOTS, hennes avgangsprosjekt, består av en videoinstallasjon, en video-performance og en kortfilm. Kortfilmen KNOTS ble tildelt Kamilla-prisen for årets beste kortfilm ved Sørnorsk filmsenter 2021. Liavaag jobber for tiden med sin første spillefilm Rachel Normann; En kjærlighetshistorie mellom to kvinner plassert i dystopisk tid. Liavaags verk er en del av Sørlandet kunstmuseums samling. Hun er stolt medgrunnlegger av filmkollektivet Peggy Høy og av det tverrfaglige kollektivet LiLiRe.
Mariken Halle (født Oslo, 1982). Utdannet på Nordland Kunst og Filmfagskole og Akademin Valand i Gøteborg. Uteksaminert med langfilmen «Kanskje i morgen» (2011). Drev Vapen och Dramatik sammen med Clara Bodén og Ronja Svenning Berge og lagde sammen med dem langfilmen «Verden venter» (2014). Hun har fra 2017 vært del av Alternativet Produksjon i Oslo og hennes nyeste filmer «Vi er her nå» (2020) og «Uteskolen» (2022) lages sammen med dem. Mariken er også en del av Filmbyrået Jack.

Sonja Evang (1974) er dramatiker og manusforfatter. Hun har skrevet manus for kortfilmer, scenetekster, hørespill og flere norske tv-serier. Evang skrev manus til Det er meg du vil ha – med Dag Johan Haugerud på regi – og ble nominert til Kanonprisen for beste manus. Hennes siste prosjekt er filmen Utro, som er skrevet i samarbeid med Per Schreiner.

Tone Lyngstad Nyaas er ny leder av Bomuldsfabriken. Hun er kunsthistoriker og har bakgrunn som billedkunstner. Hun er utdannet på kunstakademiene i Trondheim og Stockholm og i 19 år jobbet hun på Haugars Kunstmuseum i Tønsberg der hun har hatt stilling som kurator for utstillinger og ledet formidlingen til barn og unge. Tone er overbevist om at kulturinstitusjoner i en kommune har veldig stor betydning for tilflytting og rekruttering. Hun har stor tro på at ved å sørge for å få aktive, utøvende kunstnere til regionen har veldig mye å si for kommunen og bildet av et samfunn som helhet. Tone vil informere om hvordan de jobber med film og videokunstnere ved Bomuldsfabriken kunsthall og om samarbeide med Kortfilmfestivalen i Grimstad.

Kim Skarning Andersen er Kinodirektør ved Kristiansand Kino siden 2013.
Han har lang erfaring far kulturbransjen og samarbeid med nasjonale og internasjonale filmskapere.

NYE TILDELINGER !

Nå kan du lese om alle prosjektene som fikk tildelinger fra Ekspressrunden før jul !

Klikk Her

Vi gratulerer alle og gleder oss til å se prosjektene !

FRA MANUS TIL FERDIG FILM – KONKURRANSE

I forbindelse med Barnefilmfestivalen i Kristiansand 2022 utlyser Sørnorsk filmsenter en nasjonal manuskonkurranse for en vågal og mangfoldig kort fiksjonsfilm ( 15 – 25  minutter ferdig film). Filmens målgruppe er barn i alderen 11 -13 år.

«Prisen» er at filmen blir produsert av en profesjonell produsent fra Agder eller Vestfold og Telemark. Manuset velges av en ekstern jury. Alle produsentene i sørnorsk filmregion inviteres til å vurdere vinnermanuset for produksjon og den ferdige filmen får premiere på Barnefilmfestivalen i 2023.

Blir ikke manuset produsert innen utgangen av 2022, tilfaller 15 000 kroner manusforfatteren.

Manuset sendes til: post@sornorskfilm.noFrist 1. mars 2022

Vinneren annonseres på Kristiansand internasjonale barnefilmfestival sin prisutdeling lørdag 30. april 2022 !

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde