Rekonstrusjon

En instruktør har lavet en kortfilm om sin familie i et forsøg på at komme nærmere sin far. Planen mislykkes.
Han bestemmer sig for å prøve en gang til

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde