Rekonstrusjon

Kortfilm 20 min.

En instruktør har lavet en kortfilm om sin familie i et forsøg på at komme nærmere sin far. Planen mislykkes.
Han bestemmer sig for å prøve en gang til

Produsent: Between thin glasses
Regi: Even Hafnor og Lisa Brooke Hansen
Kontakt: Even Hafnor
Sum tildelt: 280 000

Festivaler og andet:
2017
Kortfilmfestivalen, Grimstad
BIFF, Norsk kortdokumentar, Bergen
KORT på Kinokino, Sandnes
Priser:
Hederlig omtale, Kortfilmfestivalen, Grimstad.
Hederlig omtale, BIFF, Bergen
Annet:
Premiere i Kristiansand 23.7.2017
Premiere i Oslo 1.11. 2017 på Norsk Kort
NFI distribution.

2018
Minimalen, Trondheim
Solgt til Aftenposten
Odense International Film Festival, Danmark