Neste søknadsfrist

11.04.2021

Aktuelt

Søndag 11.4 kl. 24.00 er frist for å sende inn nye søknader på tilskudd til utvikling og produksjon av kort-og dokumentarfilm, samt til utvikling av spill i tidlig fase. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet. Søkere får beskjed om tilskudd etter 28.5, da innstillingene styrebehandles. Søknader under 100 000 kroner kan få beskjed tidligere.

PS: SØK STØTTE knappen er feilstilt. Gå direkte til www.regportal.no, for å registrere deg som søker eller med søknad,

Søk tilskudd

Kompetansehevende tiltak, kort- og dokumentarfilmer, spill og spillefilm

Om oss

Vi støtter film fra Agder, Telemark og Vestfold

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
kirsten@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde