SØK HER: Nye utlysninger fra Cultiva

Skrevet av John Nomedal den . Publisert i .

Nye Cultiva Ekspress

Det igangsettes en pilot med hurtigbehandlingsordning for søknader opp til kr 30 000. Inntil 10 søknader kan få bevilgning i hvert styremøte. Ordningen skal være enkel og ubyråkratisk.

Søk og les mer her.

Søknadsfrister 2024: 1. oktober og 20. november

Tilskudd til utvikling av digital kunst og kultur til barn og unge

Agder fylkeskommune, Cultiva og Kulturtanken søker visjonære prosjekter som kan transformere kunst- og kulturfeltet gjennom digital teknologi. Målet er å skape innovative kunst- og kulturtilbud som engasjerer og beriker barn og unge, samt bygge miljø for kunst og teknologi i Kristiansand.

Søk og les mer her.

Søknadsfrist: 1. september 2024

 

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde