Utvikling av prosjekter til Den kulturelle skolesekken

Skrevet av John Nomedal den . Publisert i .


Tilskuddsordningen fra Norsk filminstitutt henvender seg til spillutviklere, filmskapere, manusforfattere, distributører, animatører og formidlere av film og spill i Norge som skal utvikle et formidlingsopplegg med intensjon eller avtale om å turnere i Den kulturelle skolesekken (DKS). Midlene skal gå til å styrke evnen til å formidle film mot målgruppen og bidra til at barn og unge blir reflekterte og kritiske brukere av audiovisuelle uttrykk.

Det kan søkes om tilskudd på opptil 50 000 som utbetales etter at tiltaket er gjennomført.
Søknadsfrist for Utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken er onsdag 17. januar 2024 kl. 12.00.
For å få en intensjonsavtale om produksjon, er det viktig å være i dialog med en DKS-produsent i god tid før fristen.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde