Utlysning: Cultiva Digital år 3 // Digital transformasjon

Skrevet av John Nomedal den . Publisert i .

Cultiva vil i 2023 tildele inntil 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers.

Formål med utlysningen

Cultivas formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst, kultur, kunnskap – inkludert idrett. Cultiva støtter prosjekter som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging, og som er på høyt kvalitativt nivå.

Med denne programutlysningen ønsker Cultiva å bidra til å sikre arbeidsplasser i Kristiansand gjennom å stimulere til digital transformasjon. Digitaliseringsdirektoratet beskriver digital transformasjon som

«en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi».

Cultiva søker prosjekt som eksperimenterer med digitale prosjekt- og formidlingsformer, samt utforsker nye grenseganger mellom det digitale og det analoge, mellom det virtuelle og det fysiske.

Cultiva ønsker å inspirere til videre digitalisering av kulturfeltet. Hvordan skape fremtidens kunst, kultur og idrettsopplevelser?

Hvem kan søke?

Aktører innenfor kulturfeltet i Kristiansand kan søke. I dette inngår både kunst- og idrettsprosjekt på kvalitativt høyt nivå.

 Les mer om digital transformasjon, hva som lyses ut og krav til søknaden her. 

 

 

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde