Om pliktavlevering

Gjennom pliktavleveringsloven er Nasjonalbiblioteket satt til å ta vare på den norske filmarven. All film og video som er vist, utgitt eller på annen måte offentliggjort skal avleveres.

Videoutgivelser på DVD eller Blu ray skal avleveres i to eksemplar.
Film avleveres som brukskopi, enten som ukryptert DCP eller som analog visningskopi, og som digital masterkopi i beste kvalitet. I profesjonell kinoproduksjon er det snakk om DPX filer med tilhørende lydsystemer som Wav filer. Dette avleveres på harddisk i kopistørrelse 1:1.

Hvis det dreier seg om andre format, les sidene for egenproduksjoner (festivalfilm), fjernsynsfilm, reklamefilm eller musikkvideo.

Det skal det også avleveres materiale som er tilknyttet filmen. Eksempler på dette er promoteringsmateriale som teaser og trailer, TV-spot, elektronisk pressepakke (EPK), plakater og brosjyrer.

Om fila eller filene er under 100 GB er overføring via FTP et alternativ. Ta i så fall kontakt med oss om dette.

Vi oppfordrer spesielt de som lager egenproduksjoner, film til festivaler, reklamefilm, og lokale og regionale utgivelser på video til å avlevere.

Materialet sendes til:

Pliktavlevering
Nasjonalbiblioteket
8607 Mo i Rana

Nasjonalbiblioteket har tilrettelagt for optimal bevaring av film med etablering av filmlaboratorium, lydstudio, og utstyr for produksjon, kontroll, migrering og konvertering av film og video.I klimaregulerte magasin lagres nitratfilm, acetatfilm, polyesterfilm og video, og filer med film og video blir overført Nasjonalbibliotekets digitale sikringsmagasin – alt dette i tråd med internasjonale standarder for langtidsbevaring.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde