Til minne om Reidun Gøthesen Scherpf (1958 – 2024)

Skrevet av John Nomedal den . Publisert i .

Det sørnorske filmmiljøet mistet en viktig stemme og en lovende produsent da Reidunn Gøthesen Scherpf gikk bort altfor tidlig.

Reidunn var også politiker for Arbeiderpartiet, og møtte blant annet i Fylkestinget i Agder og som styremedlem i Sørnorsk Filmsenter. Reidunn var gift med filmregissør og teatersjef Alex Scherpf, og de to jobbet også tett sammen.
Da Alex gikk bort bare 59 år gammel i 2014, satte Reidunn det som et mål å fullføre prosjekter de hadde jobbet med, og hun jobbet strukturert med dette.

Reidunn gav som forfatter en stemme til en sårbar og oversett gruppe med boken PÅRØRENDE – For deg som opplever kreft som pårørende, utgitt på Cappelen Damm. Reidunn var genuint nysgjerrig, aldri fordomsfull, aldri dømmende. Nysgjerrigheten og klokskapen var egenskaper som preget en original idéskaper. Prosjektideene hadde alltid substans. Reidunn var også en gjennomfører, og i årene før hun gikk bort var hun mer engasjert og aktiv enn noensinne.

Dessverre skulle hun ikke få tid til å gjennomføre alle de planlagte prosjektene, men noen står heldigvis igjen. Prosjektet «Overlevere» er basert på boken «VÅRE STEMMER – torturoverlevere, vi som skulle tie» av Morten Borgersen, og er et samarbeid mellom undertegnede og Sørlandet Sykehus. Dette prosjektet er i full gang, og hadde aldri blitt til uten medmennesket og igangsetteren Reidunn Gøthesen Scherpf.

Hun overleves av sønnen Lasse.

Minneord av Kristian Landmark.

Foto: Kjartan Bjelland (fvn.no)

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde