SOMMERHILSEN FRA SØRNORSK FILMSENTER!

Skrevet av John Nomedal den . Publisert i .

Selv om sommerferien er i gang ønsker filmsentret å dele en sommerhilsen til alle dere som følger oss!
Rådgiver John og jeg jobber veldig dynamisk og fint sammen, og jeg setter stor pris på Johns faglighet og gode evne til å nettverke. Vi har et godt og faglig sterkt styre, noe jeg setter enormt pris på.

Vi har god aktivitet i regionen, mange prosjekter er i utvikling og henter nå ut finansiering på nasjonalt nivå (les Norsk filminstitutt).

I Vestfold har Skagerak Film akkurat ferdigstilt innspillingen av Okseblod, en novellefilm skrevet av Jeanne Bøe fra Siljan, med debuterende den erfarene skuespiller Gard Eidsvold som debuterende regissør. Skagerak Film fikk også produksjonstilskudd fra NFI på Okseblod samt til den nye filmen The African Family Dinner. Begge filmene startet opp hos oss, med tilskudd.

Lisa Enes fra Flekkerøy, som gjennom fjoråret høstet mange utmerkelser for sin eksamensfilm Portør, mottok også nylig 400 000 fra NFI – utviklingstilskudd til å lage serie av Portør. To av seks kortfilmer (omtalt over) fikk NFI-tilskudd nå rett før sommeren, kommer fra vår region og er støttet først med tilskudd fra SNFS. Det syntes vi er gøy! Det betyr at ila våren har rundt 2 millioner kroner blitt bevilget av Filminstituttet til sørnorske produksjoner, som er konsulentvurdert. Vi vet også at dere eiere har bevilget betydelige bidrag til produksjoner som er på gang, noe som settes veldig pris på.

Ferdigstilte filmer – i utdrag: Noen produksjoner har lengre løp. Endelig får den omfattende dokumentarfilmen til Frode Vestad (Dokufilm, Kristiansand), Samiske fortellinger om rett og urett, sin offisielle premiere på Olavsdagene i Trondhjem. Dette er en seier for filmen og en meget god arena for premieren. https://olavsfest.no/arrangement/olavskino-samiske-fortellinger-om-rett-urett/.

SNFS har fulgt filmen tett i alle faser, også økonomisk. Vestad har en omfattende lanseringsplan for filmen, både i Norge og Norden.

Kortfilmene Runde 2 (Frøydis Fossli Moe, JMG- Stories, Larvik og Modern Speed (Mats Rude Halvorsen, Them Girls, Kristiansand og Lisa Enes sin kortfilm (musikkfilm) Laks – er ferdige og hadde sine første visninger på årets kortfilmfestival, i konkurranseprogrammet. Det ble ingen priser, dessverre.

Runde 2 er derimot tatt ut til visning i konkurranseprogrammet for beste nordiske kortfilm, ved Nordisk Panorama i Malmø, som arrangeres i september.

Flere tv-serier med tilskudd fra oss har ferdigstilt det første utviklingsarbeidet og er på vei videre til kanal. Det lover godt for en ny sesong av Vi lover et helvete 2 (Fenomen, Porsgrunn), Det mørkeste rommet (ny krimserie basert på virkelige hendelser, også Fenomen). I skrivende stund er ingen avtaler (oss bekjent) med kanal banket, men utviklingen vi har vært inne i, ser lovede ut.

Spillefilm: Som «alle» vet debuterer Kristian Landmark som spillefilmregissør, med kinofilmen K-TOWN den 8. september på Kristiansand Kino. I tillegg vises den på Den norske Filmfestivalen i Haugesund den 23.august. Vi har vært inne med manustilskudd, tidlig fase og andre tiltak for å støtte opp om produksjonen, som skjedde i mars. Filmen er bla. finansiert med tilskudd fra eierne i Agder samt filmfondet Zefyr.

Høsten 2023: Vi planlegger nasjonal manusworkshop (oktober) i utvikling av nye barnefilmer. Dette er et ledd i en opptrappende plan om sammen med Barnefilmfestivalen, om å bli en «hub» for utvikling av ny, original norsk barnefilm for det lange formatet. Vi har søkt NFI om finansiering, noe vi må ha for å gjennomføre tiltaket. Manusworkshopen er planlagt for 9 deltakere fra hele Norge, på Skauen Sommerpensjonat i Vesterhus, tidlig i oktober. Mentor: Dramaturg Kirsten B. Rask og undertegnede.

Produsentskolen: «Produsentskolen» er ferdig og hadde sin siste samling under Kortfilmfestivalen. Åtte produsenter fra regionen har blitt styrket i produsentfaget. Opplegget har hatt vår egen Ruben som mentor, sammen med produsent Elisa Pirir og distributør Vibeke Skistad. Vi følger opp med «Aldri mer avslag», en (beinhard) gjennomgang av søknadskriterier og kalkyle, to dager i august, der den erfarne produsenten Rune Trondsen, sammen med undertegnede skal gjøre dypdykk i søknadsskriving. Ledd i fagdagsplanene som beskrives under.

Fagdager/ulike aktiviteter høst 23: Fond for lyd og bilde skal besøke oss ila høsten, det samme skal filmkonsulentene i NFI – knytta til talentordningen NEO. I tillegg skal vi ha besøk av uavhengige filmregissører og produsenter, som finner alternative veier til både finansiering og distribusjon.

SNFS deltar også på Arendals-uka sammen med de andre kompetansesentrene fra Agder innen kunstområdene, den 16.8, på MUNKEN (som eies av to av kompetansesentrene) hvor temaet er «bærekraft». Vi deltar med et innlegg om hvor grønn er egentlig grønn film – sett i perspektiv med to nye klimadokumentarer som er under utvikling og produksjon i Arktis, ved Landmark Film AS (med tilskudd fra SNFS).

GOD SOMMER til dere alle, og takk for innsatsen så langt!

(Administrasjonen ved senteret går inn i sommerferie, fra 1.7 – 1.8)

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde