Sjanger: true crime

Plentyranet og duften av Nirvana

Julen 1977 blir varehuset Plenty ranet i Porsgrunn. En ekspeditrise i senterets kosmetikk-avdeling søler parfyme på noen pengesedler, et uhell som senere var med på å oppklare ranet. Ranet viste seg å ha koblinger til både Amsterdam og Interpol. Filmens tittelen: «Plentyranet og duften av Nirvana» spiller på underlige hendelser i kjølvannet av ranet, der to av ranerne utvikler et sterkt ønske om å bryte sin kriminelle bane ved å gjenfødes etter selvmord!

Dette planlegges til å bi en skikkelig «true-crime», med harde nedsalg i Grenlandområdet. Regissøren er fra området og har tilgang til primærkildene.

 

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde