Rapport fra visninger av «Samiske fortellinger om Rett & Urett»

Skrevet av John Nomedal den . Publisert i .

«De kjemper for å gjenvinne samisk verdighet i et traumatisert samfunn. En mannlig norsk prest og to samiske kvinner, engasjerte stemmer for dialog og forsoning. Vi følger dem i perioden fra 2018–2023» – Filmweb

I mai 2018 fikk Norge sin sannhets- og forsoningskommisjon, som skal danne grunnlaget for fortsatt forsoning mellom samene, kvenene og den norske majoritetsbefolkningen. Men er kirken klar til å anerkjenne den samiske kulturen som lik den norske? Er kirke og stat klare til å handle etter ordene? Er det plass til joik og trommer i en flerkulturell kirke?

«Jeg lærte det fra min mor. Jeg lærte det fra min far at jeg som same er mindre verdt» – Anne Kuoljok

Vi følger prosessen gjennom tre hovedpersoner, Rolf Steffensen, nytilsatt prest for Lulesamene og driver forsoningsarbeidet. Anne Kalstad Mikkelsen, seniorrådgiver i Hamarøy, medlem av sannhets- og forsoningskommisjonen. Samer med sterke holdninger og Anna Kuoljok, svensk same bosatt i Tysfjord, utdannet akuttsykepleier og tidligere diakon i Den norske kirke i Tysfjord.

Regissør Frode Vestad med hans selskap Dokufilm AS står bak filmen.

 

Bilder av Frode Vestad

Kort rapport fra filmvisning i Oslo i går kveld skrevet av regissøren selv.

«Veldig sterk filmvisning i Krypten i Oslo Domkirke i går kveld.

Et engasjert forsamling og ledelsen i den norske kirke deltok i samtalen etter filmvisninga.

Preses Olav Fykse Tveit moderator for samtalen om kirkas rolle i forhold til demonisering av det samiske. 

I panelet satt også biskop Svein Valle, samisk prest og en karakter i filmen Rolf Steffensen, Anna Kuoljok karakter i filmen og regissør Frode Vestad. 
Det ble en sterk forestilling foran et engasjert publikum. 

Den norske kirke understreker betydningen av å ta et oppgjør i forhold til behandlingen av det samiske. Og at de nå har et ansvar for å ta dette videre. Rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen var bare starten. 
Nå begynner jobben for å komme videre og ta et oppgjør m fortida. 

Filmen får skryt for måten den beskriver behovet for dialog og forsoning mellom norsk og samisk befolkning.

Det er  sterkt når filmen treffer sitt publikum slik som den gjorde under visninga i Krypten under Oslo Domkirke».

Sørnorsk filmsenter har støttet dokumentarfilmskaper Frode Vestad med dette prosjektet som var ute på en visningsturnè i februar i Oslo og Lillehammer.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde