Nye forskrifter for tilskudd

Fra 1.1.2017 gjelder «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon» for NFI og alle de regionale filmtiltakene. Overgangen til én felles forskrift betyr at det er ett grunnleggende sett med regler som skal gjelde for NFI og alle de regionale filmtiltakene.

Likevel vil det være regionale og institusjonelle forskjeller på hva det gis tilskudd til. Noe er regulert gjennom tilskuddsbrevet vi får fra NFI, og noe er valg som gjøres ut fra sentrenes og fondenes prioriteringer.
Sørnorsk Filmsenter vil i løpet av kort tid legge ut nærmere informasjon om hvilke deler av forskriften som gjelder tilskudd fra oss, og hvilke regionale prioriteringer som legges til grunn. Vi vil f.eks. ikke gå inn i tilskudd til spillutvikling, selv om forskriften og tilskuddsbrevet har åpnet for denne muligheten. Det vi allerede kan si er at vi vil legge sterkere vekt på regional tilhørighet, og at vi vil prioritere tiltak som styrker bransjen i landsdelen. Inntil nye saksbehandlingsregler er på plass vil vårt tidligere regelverk være retningsgivende for hvordan vi forholder oss til den nye forskriften.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde