SØPPELSANKERNE

UTVIKLING – INTERAKTIV PRODUKSJON/SPILL

Søppelsankerne er et spill i edutainment sjangeren for barn i alderen 6-12 år. Spillet er et multiplayer «lag-mot-lag» spill og går ut på at man først bygger en ubåt, og så bruke denne til å lete etter søppel i et stilisert hav. Spillet foregår i korte runder og er tenkt å i hovedsak spilles med mannskap på to personer der en styrer ubåten, og en er mekaniker. Laget som finner «best» søppel vinner runden. Vinnerlagets Ubåt kan i fremtiden pensjoneres til et «online hav» der man kan finne alle vinner-ubåter og se dem kjøre rundt og vilkårlig leter opp søppel. Spillet vil i hovedsak fokusere på bevisstgjøring rundt marin forsøpling og nedbrytningstid av gjenstander i hav.

Begrunnelse: Utviklingstilkskuddet skal bidra til å ferdigstille spillets neste utviklingsfase, slik at det kommer i posisjon til produksjon og lansering.

 

 • Produsent
  MOLTOLOX STUDIOS AS
 • Regi
  Spill designer: Andreas Nordbø
 • Manus
  Art lead: Marthe Bakken Øiaas
 • Kontakt
  ole@moltolox.com
 • Varighet

Tildelinger:

 • Dato
  Beløp
  Type
 • 01.11.2021
  Kr. 100 000,-
  Utvikling - Interaktive produkjsoner/spill
Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde