PROSJEKT 2 2021

Prosjekt 2 2021 er foreløpig unntatt offentlighet.

Begrunnelse: Hacienda Film AS representerer et spennende produksjonsmiljø i Tønsberg, som jobber med dokumentarfilmer i ulike formater – både innen oppdrag og selvinitierte. På «Prosjekt 2 2021» er viktige aktører med,  både på finansiering og distributørsiden.

 • Produsent
  Hacienda Film AS
 • Regi
  Bår Tymri, Dag Mykland
 • Manus
  Bår Tymri, Dag Mykland
 • Kontakt
 • Varighet

Tildelinger:

 • Dato
  Beløp
  Type
 • 05.03.2021
  Kr. 20 000,-
Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde