Arven – manusutvikling, spillefilm

Historien er basert på sanne hendelser rett etter den store Alta-utbyggingen på 1980 tallet, og konsekvensene av aktivismen der – på begge sider av «leirene». Ideen til manuset er inspirert av virkelige hendelser og satt fiktivt til vår tid, med utbyggingen av vindmøller i sårbare samiske beiteområder. Historien gjentar seg. Grønt skifte går atter en gang på bekostning av folkene som lever i pakt med naturen og tar vare på den.

BEGRUNNELSE: Ideen til manuset som skal utvikles, oppleves som relevant, kunstnerisk sterkt og med gode muligheter til å bli en spillefilm. Morten Løge var co-produsent på spillefilmen Perleporten (2023) hvor han også spilte hovedrollen i filmen.

 • Produsent
  Morten Løge
 • Regi
  Morten Løge
 • Kontakt
  Morten Løge
 • Varighet

Tildelinger:

 • Dato
  Beløp
  Type
 • 23.02.2024
  Kr. 80 000,-
  Manus - utvikling, Utvikling - Lang fiksjon
Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde