Med rett til å kapre

www.slidepoint

I dag hører sjørøvere bare til i Hollywood-filmer, i Kjuttaviga og på Somalia-kysten. Det er noe alle vet. Det nesten ingen vet, er at for 200 år siden var sørlendingene Nordens mest fryktede sjørøvere, og Kristiansand Norges pirathovedstad. De titulerte seg som kapere og hadde Kongens tillatelse til å kapre handelsskip på vei til og fra Storbritannia. På syv år tok de 300 skip! Dobbelt så mange som resten av landet til sammen.

Dokumentarfilmen ”Med rett til å kapre”, er et stort prosjekt som har involvert over 150 statister og 15 fagfolk.

Filmen er bygget opp av
● intervjuer med engasjerte historikere i Norge, England og Russland, og med direkte etterkommere av kapere kombinert med storslagne dramatiseringer.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde