Idas Dagbok

Mot slutten av 2010 fikk vi tilsendt omkring 50 timer med videodagbokmateriale fra en ung jente på Sørlandet. Hun sa at hun gjerne ville at noen skulle fortelle historien hennes.

En film om selvskading.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde