AVLYST! BESØK av Ida Friis fra Fond for lyd og bilde – utsettes inntil videre

Skrevet av John Nomedal den . Publisert i .

Vi må dessverre  utsette møtet med seniorrådgiver Ida Friis fra Fond for lyd og bilde (FLB).
Av ulike grunner må vi avlyse infomøtet med Fond for lyd og bilde for bransjen den 22.1. Vi kommer tilbake med ny dato senere. Se ellers info om søkefrister ol. her. 

FLB er under Kulturdirektoratet og skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres åndsverk som skjer i privat bruk.

 

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde