Om regi

Notater fra regikurs del 1, 2 og 3 med Øyvind Frøyland
Arbeidsmetodikk for en regissør

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde