Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt tiltak for å øke kunst og kulturforståelsen for norske elever. Profesjonelle kunstnere sendes på turné for å møte elevene der de er.

Den kulturelle skolesekken har tre hovedfokus;

  • Møte med kunsten
  • Møte med kunstneren
  • Egenaktvitet.

Det er Telemark og Aust- og VestAgder
fylkeskommuner som administrerer tilbudet i vår region, i tillegg har mange kommuner egne lokale tiltak. 
Filmskapere som ønsker å bidra kan kontakte den enkelte fylkeskommune eventuelt Østnorsk Filmsenter. Film og Kino lyser hvert år ut midler den enkelte filmskaper kan søke på for å utvikle egen prosjekter.

Profesjonelle filmskapere og offentlige institusjoner kan søke om utviklings- og produksjonsstøtte til filmtiltak fra DKS via regionalt DKS. Fra og med i år er også videregående skoler innlemmet i DKS-satsingen. 

  Målå for den kulturelle skulesekken skal vere: 

  • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
  • å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål

 

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde