Amandus

Amandus er en filmfestival og konkurranse for ungdom under 23 år fra hele Norge. Festivalen avvikles i Lillehammer.

I løpet av festivalen arrangeres det en rekke filmfaglige seminarer, kurs, filmvisninger og møter med profesjonelle filmskapere. Amandus er en av Norges viktigste møteplasser for filminteressert ungdom der man kan utveksle erfaring, vise frem filmer og lære av profesjonelle aktører i filmbransjen.

Amandus arrangerer også årlig en filmkonkurranse og en manuskonkurranse. De innsendte filmene nomineres innenfor kategorier som fiksjon, animasjon, dokumentar, ekstremsport og musikkvideo, i tillegg til en fagpris som varierer fra år til år. Vinnerene kåres under et prisutdelingsshow, som tidligere år også blir sendt live på NRK nett-TV og på NRK3 påskaften.

Den første festivalen ble avholdt i 1987 i Haugesund som en ungdomskonkurranse under Amandafestivalen. I 1999 flyttet Amandusfestialen til Lillehammer, og her har den blitt avholdt siden.

Stifterene av Amandus er Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer kino, Oppland fylkeskommune og Norsk filmistitutt, og er alle med på å sikre at Amandusfestivalen opprettholder god kvalitet på innholdet og et høyt faglig nivå.

Det er mulig å søke festivalen direkte eller via Sørnorsk Filmsenter. Send søknad til  kirsten@sornorskfilm.no

Ytterligere opplysninger om Amandus kan du finne på http://www.filmport.no/Amandusfestivalen/

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde