FilmLab Norge

NYTT NASJONALT TALENTUTVIKLINGSPROGRAM

FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke talentenes kobling til bransjen.

For å delta i programmet må man søke seg inn som et team bestående av maksimum tre, minimum to. Et team kan bestå av regissør, manusforfatter og produsent, eller regi/manus og produsent. Programmet har plass til fire team.

Vi ønsker oss historier fra hele landet og fra begge kjønn. FilmLab er åpent for filmskapere fra hele Norge.

Programmet er for filmskapere som allerede har resultater å vise til, har en filmutdanning eller har produksjonserfaring og/eller relevant bransjeerfaring. Filmskapere som gjennom sin funksjon har mottatt tilskudd til produksjon av spillefilm fra Norsk filminstitutt eller andre offentlige støtteordninger kan ikke søke.

Nordisk Film Production i Norge vil bli prosjektets viktigste kobling inn mot bransjen, og vil også bistå i den faglige utviklingen og oppfølgingen av prosjektet.

Søknadsfristen for å delta i programmet er 1. mai og prosjektet vil settes i gang i august 2016.

Retningslinjer og information om søknad ligger som fil nederst på denne side.

Talent Norge AS støtter FilmLab med 1 million kroner i året over 3 år. Disse midlene matches med bidrag fra Nordisk Film Fonden, Bergesenstiftelsen, Cultiva og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Midtnorsk Filmsenter og Sørnorsk Filmsenter vil være vertskap for to av de fem labene. De øvrige avvikles hos initiativtakere Filmveksthuset Tvibit og Mediefabrikken.

FilmLab Norge gjennomføres av Mediefabrikken i Akershus, Filmveksthuset Tvibit i Tromsø, Midtnorsk Filmsenter og Sørnorsk Filmsenter, i samarbeid med de øvrige regionale filmsentrene.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde