The Lightshadow Sessions vol. 2

Eksperimentel kortfilm 8 min

Hvordan påvirker rum vores indtryk af musik? Hvordan kan et sted påvirkes af lyd? Hvor går grænsen mellem dokumentation, live performance, musical og musikvideo? Hvordan kan vi tage et opgør med den “moderne”musikvideo, hvor filmen ofte fungerer, som en reklame for artisten?

Dette er nogle af de spørgsmål regissør Iain Forbes og komponist Nicholas Sillitoe stillede sig selv og hinanden, da samarbejdet omkring The Lightshadow sessions blev påbegyndt. Begge havde fra hver sin fagdisciplin en interesse i og et ønske om at forske i overgangen mellem kunstformene og blev enige om at forenes i et tværfagligt film- og musikprojekt.

De ønsker at bygge videre på deres erfaringer fra den første film og yderligere udforske rummet mellem det visuelle, musikken og location med to andre sange af Anne Marie Almedal.

Resultatet bliver dels en selvstændig film, dels en film, hvor alle 4 sange indgår.

Andre tildelinger 07.02.2019:


Produsent: Forbes film
Regi: Iain Forbes
Manus: Iain Forbes og Nicholas Sillitoe
Sum tildelt: 40 000
Dato for tildeling: 07.02.2019
Komponist : Nicolas Sillitoe
Vokal : Anne Marie Almedal