Resepsjonisten

Kortfilm 25 min

Natten er stilletid på et hotel, men også tidspunktet, hvor nattevagten kan opleve særlige møder. I Resepsjonisten oplever nattevagten tre usædvanlige møder. Den gamle fulde kvinde uden penge, som han forbarmer sig over og giver et værelse og som viser sig at være en plejehjemsbeboer. En gammel karismatisk mand, som vælger at afslutte livet på sit sædvanlige værelse på hotellet og et måske ikke helt lykkeligt brudepar.

Andre tildelinger 28.10.2019:


Produsent: Hergel Film
Regi: Stephan Hergel
Manus: Stephan Hergel
Kontakt:
Stephan Hergel
Sum tildelt: 25 000
Dato for tildeling: 28.10.2019
Produktionsstøtte 2
Tidligere tildelt udviklings- og produktionsstøtte på 250 000