Jakten på fellesskapet

90 min

Vi ser en stadig øgning i ekstremistiske holdninger og flere unge vælger at rejse til Syrien, melde sig under ISs faner mv. Men hvorfor? Hvad er det de mangler, søger, drømmer om? Kunne de fanges op andre steder?

Andre tildelinger 07.05.2017:


Produsent: Even Hafnor
Regi: Even Hafnor
Manus: Even Hafnor
Kontakt:
betweenthinglass@gmail.com
Sum tildelt: 100 000
Dato for tildeling: 07.05.2017