Stikkord: søknadsfrist

NYESTE TILDELINGER

Til søkefristen 11.9 2023 kom det inn 44 søknader – godt fordelt fra hele den sørnorske filmregionen, pluss noen utenfor. Det var 10 søknader til produksjon og 14 søknader til utvikling – inkludert søknader om manustilskudd, lang fiksjon. Generelt sett kan vi si at bransjen er proppfulle av gode og originale ideer. I denne søkerunden var det flere som hadde jobbet godt med finansieringen mellom søkerundene, noe som gjør det enklere for for oss å prioritere hvem som skal få tilskudd. Fremdeles kommer det en del premature søknader inn, der søker ikke leverer godt nok på de formelle kriteriene. Alle skal jo lære, så dette er prosesser vi selvsagt lever med, og løser. Vi merker at det er «tørke» i filmbransjen, ved at mange som ikke bor og virker i vår region også søker tilskudd fra oss, eller de har en bitteliten del som kan gå på «spend i regionen». I en spissa søkerunde, med sterke, regionale prosjekter fra bransjen som bor og virker her, kommer ikke disse søknadene opp, selv om det kan være gode prosjekter – objektivt sett.

Nå venter vi bare på den «nye framtida», med økte regionale tilskuddsmidler, enda mer profesjonalisering av bransjen og endelig – flere regionalt støtta spillefilmer/lang fiksjon.

Fordelingen i årets siste store søkerunde er: Fire prosjekter fikk produksjonstilkudd, tre fikk manustilskudd (lang fiksjon/serie) og til sammen 10 fikk utviklingstilskudd, i ulike faser og format. Av disse ti har to fått sitt andre utviklingstilskudd i samme halvår og ett tilskudd ble bevilget som et lite hastetilskudd i mai (mellom søkerunder). Fordedeling av prosjekter i reginonen er ca 50% Agder og 50% Vestfold og Telemark. Likevel, søknader fra Agder er fremdeles i flertall. Fremdeles ønsker vi at enda større mangfold og enda mer likestilling reflekteres i søkermassen og i prosjektene. Les mer om tildelingene HER

SØKNADSFRIST! Fond for lyd og bilde

Det er søknadsfrist for alle ordninger i Fond for lyd og bilde tirsdag 5. september kl. 13:00.

Søknadsskjema åpnes alltid 1 måned før fristen i alle ordninger.

Finn alle ordningene HER

Prosjektstøtte tekst – kulturradet.no (kulturdirektoratet.no)
Tilskudd til tekst fra Fond for lyd og bilde gjelder:

 • Utgifter knyttet til ny tekst til musikk, ny tekst til podkast med et kunstnerisk narrativt innhold og ny manusutarbeidelse for teater og audiovisuelle produksjoner (alle formater av film og serier og spill).
 • Det gis kun tilskudd til utvikling av manusdelen.
 • Det gis kun tilskudd til å ferdigstille en tekstproduksjon, ikke til research, forprosjekter eller piloter.
 • Ett tekst/manusprosjekt og ikke en portefølje av tekstproduksjoner.
 • Rettigheter til teksten/manuset må være i Norge.
 • Det gis ikke tilskudd til produksjon av skjønnlitteratur som romaner, noveller, dikt eller tegneserier.

Prosjektstøtte kortfilm og dokumentarfilm – kulturradet.no (kulturdirektoratet.no)
Tilskudd til kortfilm og dokumentarfilm fra Fond for lyd og bilde gjelder:

 • Utgifter knyttet til en ny produksjon og ferdigstilling av kortfilm og dokumentarfilm der rettighetshaver/e eller produksjonsselskap (på vegne av rettighetshaver) står som søkeren.
 • Det gis ikke tilskudd til forprosjekter, piloter eller research.
 • En filmproduksjon, ikke serie oppdelt i episoder og ikke en portefølje av filmproduksjoner.
 • Prosjektet må ha norsk hovedprodusent med registrert virksomhet i Norge.
 • Rettigheter til filmproduksjonen må være i Norge.
 • Fond for lyd og bilde fullfinansierer ikke filmprosjekter, men legger vekt på gjennomføringsevne.
  Det er mest hensiktsmessig å søke først når annen finansiering er på plass. I budsjettet må det oppgis hva som er sikre midler og hva som er omsøkte midler.

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner – kulturradet.no (kulturdirektoratet.no)
Det kan søkes om tilskudd til produksjon av ny norsk originalmusikk i audiovisuelle produksjoner.
Med audiovisuelle produksjoner menes kortfilm, langfilm, dokumentarfilm, tv-produksjoner og dataspill. Ordningen omfatter ikke produksjon av musikkvideo.
Bruk av spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial vektlegges.
Med norsk musikk menes musikk av komponister og musikere som bor og hovedsakelig har sitt kunstneriske virke i Norge.
Norske audiovisuelle produksjonsselskaper må stå som søker i denne ordningen.
Den som er hovedansvarlig for prosjektet skal stå som søker og må ha de nødvendige rettighetene til prosjektet det søkes tilskudd til.

Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm – kulturradet.no (kulturdirektoratet.no)
For markedsføringsprosjekter som gjelder allerede ferdig produsert film.
Det ferdige kortfilmen eller dokumentarfilmen må vedlegges søknaden i en Vimeo-lenke med passord.
Man må beskrive markedsplanen, målgruppe, hva som er markedsføringstiltaket.
Filmskapere, produsenter eller andre med tilsvarende fullmakter og ansvar overfor ferdig produkt og som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke.

Markedsføringsordningen i FLB har fire søknadsfrister i året.

Høstens frister er kl. 13:00 den 5. september og 2. november 2023.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde