6. Personvernerklæring

Vi lagrer informasjon om våre søkere, påmeldte til ulike arrangementer og mottagere av nyhetsbrev sikkert.

Deltakelse på arrangementer i regi av Sørnorsk filmsenter

Når du melder deg på arrangementer hos oss ber vi deg om å fylle inn fornavn, etternavn, e-post, telefonnummer og firmanavn i et skjema på våre nettsider eller via mail. Vi bruker den til å informere deg om kurset. Denne informasjonen deles ikke videre til andre instanser.
Når du har deltatt på et arrangement eller utviklingsprogram i regi av Sørnorsk filmsenter, vil ditt navn og/eller firmanavn kunne publiseres på våre nettsider og i vår årlige rapportering til våre eiere og/eller Norsk filminstitutt.

Bruk av bilder/video fra våre arrangementer

Vi tar bilder/video på våre arrangementer til bruk på egne nettsider, sosiale medier og rapportering til eiere og Norsk filminstitutt. Dersom du ikke ønsker å være med på bildet/videoen, er det viktig at vi får beskjed om dette når du melder deg på. Det vil være mulig å krysse av for dette når du melder deg på arrangementer hos oss.

RegPortal.no

Dersom du søker Sørnorsk filmsenter om stipend, reisestøtte eller tilskudd til utvikling eller produksjon gjennom Regportal.no vil informasjonen du sender inn bli arkivert i databasen. Vi vil benytte informasjonen til å behandle din søknad og kontakte deg ved behov. Informasjonen lagres i tråd med arkiv- og forvaltningsloven.

Nyhetsbrev

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata fordette formålet. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra Sørnorskfilmsenter, kan du melde deg av ved å benytte deg av «unsubscribe-knappen» i et av nyhetsbrevene du har mottatt fra oss eller mail til post@sornorskfilm.no.