Sjanger: kortfilm

Dr. Jekyll og Mr. Hyde – på tegnspråk!

Historien i «Dr. Jekyll og Mr. Hyde» skal bli til en ny og innovativ norsk kortfilm på tegnspråk. Kjernen i denne klassikeren fra Robert Louis Stevenson omhandler en dualitet som eksisterer både i samfunnet og i oss selv. Forholdet mellom fortellingen og hvordan dette uttrykkes i tegnspråk, er den originale tilnærmingen til en kjent klassiker.

 

 

Bingo

Bingo er en psykologisk thriller som tar opp temaer som ensomhet, isolasjon og mangel på tilhørighet. Kortfilmen viser hvordan det er å være en fremmed og stå utenfor fellesskapet, på desperat jakt etter en form for samhold.

Samtidig tar den for seg temaer som romantisering av fortiden. Bingo er en utforskning av hovedkarakterens tilstand, som formidler til publikum hvordan ensomhet faktisk føles.

African Family Dinner

Vi følger Mona, en hvit, blond, norsk jente i tjueårene, som er invitert på middag til kjæresten Mikael og hans familie – for første gang.  Hun vil imponere hans Vest-Afrikanske familie, men forsøket går kanskje ikke helt som planlagt. Mona drar det for langt. Kortfilmen ses innenfra og ut, der velmenende vestlige verdier kanskje ikke blir opplevd som helt innfor og musikalsk.

Både manus og regi-grepene som er beskrevet oppleves som forfriskende og nyskapende, regissøren har allerede etablert seg som en fin fortellerstemme i norsk film.

 

Rødhette

Rødhette er en universell og tidløs historie. Ambisjonen med filmen å lage en helt unik «coming of age»-film, forankret i en eventyrlig virkelighet som er både rå og brutal og som gjenspeiler mørkere sider ved vårt samfunn.

Keep me in the loop

«Keep me in the loop» (arbeitstitel) er en kortfilm rundt 30 minutter som iscenesetter ulike tilfeller av raserianfall hos barn rundt 7 år, hvor kjønn, etnisitet, forelderens alder og klasse varierer mellom hver scene. Filmen vil vise at det som i første omgang oppleves som «et bortskjemt barn» er et barn som har problemer med emosjonsreguleringer. Filmen skal først vises på Daisuke Kosugis sin separatutstilling på Kunstnernes hus i oktober og deretter distribueres på festivaler og kunstinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

En dag med faren min

En ung mann Moa tilbringer en dag sammen med sin gamle far Hassan som har demens. I løpet av filmen utspiller det seg en dag der far og sønn prøver å minnes, fortolke hverandre og finne fram til felleskapet fra fortiden. Sammen får de en forståelse av fortid, nåtid og fremtid.

 

 

Bilde av Mohsen Matory

Trekkfugler

To kompisar tek ein pause frå byen på ei moderne og luksuriøs hytte i skogen. For å få tida til å gå sysselset dei seg med middelklassehobbyar, fancy teknologiske innretningar og småprat rundt bekymringar om konsekvensane av klimaendringane, mellom anna for trekkfuglar. Nivået på samtalen, i kombinasjon med bileta, gjer at hovudpersonane sitt forsøk på å “fordjupa seg” i naturen verkar påtvungen og keitete. Men, eit plutseleg skifte av perspektiv vil føra dei til ei ny tilstand av bevissthet.

 

Runde 2

Etter å ha ligget sammen for første gang er det bare god stemning mellom Hanne og Daniel. Men det hele forandrer seg når Daniel vil ha sex en gang til, men denne gangen lytter han ikke til Hanne sitt ønske om å bruke kondom.

Prosjektet er en kortfilm som utforsker samspillet, eller mangelen på sådan, mellom mann og kvinne, og hvordan dette gir seg utslag i at grenser kan bli krysset som ikke bør krysses.

 

Arvesmerte

En kortfilm om å leve med depresjon og konsekvensene av et selvmord.
«Et selvmord avslutter ikke smerten, det bare gir den videre til andre.»

Reisen til bak verdensrommet

Vi følger et par i et romskip som har som mål å reise bak verdensrommet der de skal videreføre menneskeheten ettersom kloden er ubeboelig.

Filmen en sort komedie der absurditetene oppskalerer seg i takt med hvor lang tid de har vært innestengt i dette bitte lille romskipet. Disse absurditetene gjenspeiler hovedrollenes indre psykiske tilstand som hele tiden forverrer seg.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde