Sjanger: Eksperimentel kortfilm

As built

En “as-built” er en teknisk illustrasjon som gjenspeiler hvordan et byggverk faktisk ble bygget. As built er en eksperimentell kortfilm som følger en forloren karakter på sin ferd gjennom en fiksjonalisert versjon av Arendal, med surrealistiske innslag av byggverk og lokale karakterer. Med bruk av nyskapende digitale redskap vil regissør Emil Olsen skape en hyper-realistisk observasjon av sitt nærmiljø – en feiring av det dagligdagse og kunsten av å se og lytte.

Emil Olsen er en spennende filmregissør fra Arendal som har hele verden som sitt nedslagsfelt. Han har jobbet på prisbelønte, internasjonale produksjoner og har flere filmer under utvikling. I dette prosjektet vender han blikket hjemover og tilskuddet skal brukes til å forske på ny visuell teknologi og fortellergrep utledet av dette.

Laks

«Laks» er et kunstnerisk utforskende kortfilmprosjekt hvor en rekke kunstnere på tvers av disipliner, samarbeider.
Filmen springer ut fra det Kristiansandbaserte bandet Drongos lekende univers, og ved hjelp av deres musikk, tekstil, tekst og levende bilder, fortelles en historie om et helt spesielt fellesskap. 

The Lightshadow Sessions vol. 2

Hvordan påvirker rum vores indtryk af musik? Hvordan kan et sted påvirkes af lyd? Hvor går grænsen mellem dokumentation, live performance, musical og musikvideo? Hvordan kan vi tage et opgør med den “moderne”musikvideo, hvor filmen ofte fungerer, som en reklame for artisten?

Dette er nogle af de spørgsmål regissør Iain Forbes og komponist Nicholas Sillitoe stillede sig selv og hinanden, da samarbejdet omkring The Lightshadow sessions blev påbegyndt. Begge havde fra hver sin fagdisciplin en interesse i og et ønske om at forske i overgangen mellem kunstformene og blev enige om at forenes i et tværfagligt film- og musikprojekt.

De ønsker at bygge videre på deres erfaringer fra den første film og yderligere udforske rummet mellem det visuelle, musikken og location med to andre sange af Anne Marie Almedal.

Resultatet bliver dels en selvstændig film, dels en film, hvor alle 4 sange indgår.

The Lightshadow Sessions

Hvordan påvirker rum vores indtryk af musik? Hvordan kan et sted påvirkes af lyd? Hvor går grænsen mellem dokumentation, live-performance, musical og musikvideo? Hvordan kan vi tage et opgør med den “moderne” musikvideo, hvor filmen ofte fungerer, som en reklame for artisten?

Dette er nogen af de spørsmål regissør Iain Forbes og komponist Nicholas Sillitoe stillede sig selv og hinanden, da projektet blev påbegyndt. Begge havde fra hver sin fagdisciplin en interesse i og et ønske om at forske i overgangen mellom kunstformene og blev enige om at forenes i et tværfagligt film- og musikprojekt, hvor to nyindspillede sange af Anne Marie Almedal skal levendegøres – gennem en fremføring på locations, som akustisk og visuelt udfordrer harmonien til traditionel popmusik.

Filmen har ingen konventionel handling, men er en sammensmeltning af to akustiske lyd- og filmindspilninger, hvor Anne Marie Almedal med Nicholas på gitar/piano, fremfører sangene for et tilstedeværende kamera med spesialisert lydopptak på de udvalgte locations.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde