Sjanger: Dokumentar

HOSTAL OSTRADAL

UTVIKLING – DOKUMENTAR

Livet – tredje forsøk

Etter en utrygg oppvekst under trusselen fra Taliban, flyktet de fra Afghanistan som barn. Etter en traumatisk flukt fant de trygghet, vennskap og skolegang i Norge. Men myndighetene ville ikke la dem bli.
Etter flukten fra Norge ventet et liv på gata som papirløs flyktning i Europas storbyer.
Men så kom Knut – og hans spanske leilighet ble Hostal Ostradal. Guttene fikk en ny sjanse i livet, og barnløse Knut fikk endelig være pappa.

Begrunnelse : Et sterkt humanistisk dokumentarprosjekt som synliggjør mange slags «utenforskap». Hovedkarakteren kjenner vi fra Wulffs siste helaftens dokumentarfilm – Den deprimerte klovnen (2020). Regissøren har god tilgang på både hovedkarakteren og de statsløse flyktningene, som Knut har gitt et hjem i Spania. Dette kan bli en nær og karakterdrevet film, om en tilstedeværende humanistisk katastrofe i Europa grunnet krig og flukt, men også et sterkt håp for det gode som bor i noen mennesker – kanskje mer hos noen enn hos andre.

INTET STRAFFBART FORHOLD

UTVIKLING – DOKUMENTAR

Intet straffbart forhold stiller spørsmål ved det norske politiets metoder i møte med personer som trenger akutt psykisk helsehjelp. Den viser en enkes fortvilelse og forsøk på å forstå hvorfor mannen hennes ble skutt og drept av politiet, og hvordan politimannen som skjøt kunne gå fri.

Begrunnelse: En tragisk død undersøkes og et problematisk tema settes under lupen: Hvor langt kan myndighetene gå uten at de må ta konsekvensene av sine handlinger? En mann med psykiske lidelser be skutt og drept av politiet på Bolkesjø i Telemark. Igjen sitter en nedbrutt familie. Hva kunne vært gjort annerledes. Hva er egentlig et «forhold» der politiet skyter og dreper et menneske? Hvem tar seg av de etterlatte, når myndighetene fører til en annens død?

BREAKING ICE

UTVIKLING – DOKUMENTAR

I dokumentaren Breaking Ice møter vi mennesker i noen av verdens norligste områder som står midt oppi dramatiske klimaendringer. Filmen skal også bli en sterkt visuell og meditativ hyllest til nordområdenes vanvittige skjønnhet. «Breaking Ice» skal representere håp og konstruktivitet. Da det som skjer i nordområdene er dypt skremmende, kan denne klimakampen forhåpentlig også hjelpe oss å finne svarene som kan hjelpe oss å snu utviklingen.

Begrunnelse: En viktig dokumentarfilm om den pågående miljøkrisa, samtidig som filmen også ønsker å gi håp og motivere oss til å delta i klimakampen for å hindre nedsmeltingen ved polene. Filmen har et internasjonalt potensiale, med sørnorsk hovedprodusent.

Bilde : Sophia Scott

SPAGAT

UTVIKLING – DOKUMENTAR

I denne filmen ønsker vi å fortelle historien til utenlandsadopterte som står midt i vanskelige valg eller prosesser som vil ha stor betydning for deres identitet og videre utvikling. Vi ønsker å lage en nær og varm film som skal berøre.

Begrunnelse: Identitet, mangfold og inkludering er viktige temaer i et demokratisk samfunn. Utenlandsadopterte møter på mange utfordringer – som bla. det å kunne kjenne seg igjen i majoritetsbefolkningen i det landet man vokser opp i. Noen sliter med problematikk, både fysisk og psykisk, som ingen ser, vet om eller noen gang kommer til å bli kjent med.

 

PÅ HØYE HÆLER I AMERIKA

UTVIKLING – DOKUMENTAR

I årene 1946-1965 dro mange ugifte, unge Agder-kvinner til New York for å ta seg lønnet arbeid. De forlot det pietistiske Sørlandet og ble moderne, frie kvinner. Mange vendte etter hvert hjem og tok skikkene med seg – og med det forvandlet de det norske samfunnet.

Begrunnelse: Et flott dokumentarfilmprosjekt som synliggjør en lite kjent del av kvinnehistorien på Sørlandet.Regissøren har unik tilgang til flere av kvinnene, som fremdeles lever og kan fortelle. Det finnes mye arkivmateriale, som kan levendegjøre denne unike historien på en god måte.

MODERN SPEED 2009-2013

PRODUKSJON – DOKUMENTAR

Modern Speed (2009-2013) er en historie om årene der uansvarlighet råder over fornuft, og handlingene plutselig får konsekvenser.
Tre mennesker i tre forskjellige byer står midt imellom barndommen og voksenlivet, men det som starter som en håpefull tid blir raskt snudd om til noe helt annet.
Erfaringene de får i denne tidsperioden blir for dem, og menneskene rundt seg, kanskje varene resten av livet.

Begrunnelse: Mats Christian Rude Halvorsen har utviklet seg til å bli en dyktig regissør hvor han forsker
i hybrid-dokumentarens muligheter. Hans siste kortfilm Nocturnal Journeys har besøkt en rekke nasjonale og internasjonale filmfestivaler og filmen framstår som original og gripende. Modern Speed 2009-2013 er også en»coming of age» film, med utgangspunkt i egne opptak fra barndom og oppvekst, som regissøren igjen formidler på nye og spennende måter.

HØYFJELLETS HERSKER

UTVIKLING – DOKUMENTAR

På 20 – og 30-tallet inntar Europas jet-set elite fjellheimen i Sør-Norge. De har fått tilbud om en svært eksotisk opplevelse – reinsdyrjakt. For å gjøre dette mulig driver Thorvald Meyer Heiberg en storstilt jakt på alt og alle som truer Norges sørligste villreinstamme. I Sirdal
blir prosjektet en lønnsom velsignelse, for miljøet blir det en katastrofe og for de samiske reineierne blir det deres undergang.

Begrunnelse: En annerledes og original vinkling på tematikken miljøet og menneskers uheldige påvirkning. En ukjent historie om kortsiktig profittjag som skapte dramatiske konsekvenser langt inn i vår tid.

NORSK HELG

UTVIKLING – DOKUMENTAR

En håndfull nordmenn møtes for å tilbringe en helg i et hus i Sør-Norge, som ligger like ved en fjord i et vakkert landskap. De møtes for første gang. Mens de utforsker og nyter omgivelsene på dagtid, kommer de alle sammen om kveldene for å spise og drikke og diskutere flere temaer knyttet til norsk identitet. Etter to dager har de kanskje funnet en bedre forståelse av hva en norsk identitet kan være, mens vi har opplevd hvor viktig det er for oss mennesker å møtes, snakke og diskutere.

Begrunnelse: En dialogfilm der nettopp dialogen mellom mennesker utforskes, på tvers av kjønn, kulturell bakgrunn og og andre sosiale konstruksjoner. Menneskene beveger seg i et landskap og i en natur, som også blir elementer i fortellingen om hvor viktig kommunikasjon og samhørighet er.

MOSKUS

PRODUKSJON – DOKUMENTAR

«Moskus – fortelling om et bilde» er en dokumentarfilm om tegneren Sverre Malling og den komplekse tilblivelsen av et mesterverk. Bildet «Moskus» tar ett år å tegne, er tre meter bredt og halvannen meter høyt, og bak kunstnerens valg av motiv ligger en sammensatt prosess der også hans opplevelser som rettstegner i 22. juli-rettsaken spiller inn.

Begrunnelse: Moskus -fortelling om et bilde er godt utviklet innenfor rammene som ble skissert. Filmen tegner til å bli en interessant kommentar til kunstens betydning i samfunnet, der tunge problemstillinger tydeliggjøres og vekker erkjennelse.

MAMMAEN I MEG

PRODUKSJON

Mammaen i meg handler om emosjonelle og sosiale konsekvenser av ufrivillig barnløshet. Ufrivillig barnløshet øker i omfang både i Norge og andre europeiske land i dag, men dette er likevel et tabubelagt tema som man sjelden snakker om. Sorg, depresjon, frykt og utenforskap er en del av hverdagen for de som opplever dette og de færreste orker å stå fram med sin skjebne. Denne filmen løfter alt dette fram i lyset samtidig som den viser veien til forsoning og nyvunnet livsglede.

Begrunnelse: Et lite utforsket og nærmest tabubelagt tema fortelles i en poetisk og vakker visuell form. Regissøren stiller seg sårbar i møtet med andre ufrivillige barnløse, noe som er med på å gi dokumentaren en egen dimensjon av både refleksjon og håp.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde