Program for 10 år jubliæumsfejring høsten 2018

10.12. 10.00 – 20.00 Tromøyveien 20, Arendal
Hvordan tiltrække og fastholde talenter i regionen
Hvordan tiltrækker og fastholder vi talenter i regionen – filmskabere så vel, som filmarbejdere. Hvad kan vi gøre for at gøre Sørlandet og Telemark til attraktive steder at bo for producenter, filmarbejdere mv. Hvilke midler skal der til såvel økonomisk, som i form af produktioner udefra. Vi afslutter seminarrækken med lidt julemad. Der vil være fællesbus fra Kristiansand
Facebookbegivenheden:

29.1.19 10.00 – 18.00 Torggata 8, Skien
Mød finansiørerne
Hvem er det muligt/relevant at søge støtte hos og hvilke krav stiller de til projektet og ansøgningen. Hvilke nye finansierings- og distributionskilder findes der og hvilke krav har de og hvilke muligheder åbner de for filmbranchen? Mød Norsk filminstitutt, Viken Filmsenter, Filmkraft Rogaland, Nordisk film & Tv fond, NRK, TV 2, Fritt Ord, Fond for lyd og billede, Kulturvern og Kreativ Næring.
Facebookbegivenheden:

Jubilæet er finansiert med tilskud fra Kristiansand og Arendal kommuner, Telemark, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.