NASJONAL KORTFILMKONKURRANSE FOR FILMSKAPERE MED MANGFOLDSBAKGRUNN

Skrevet av julie den . Publisert i .
Foto: Miso Film Norge

Kulturdepartementet har fordelt 4,5 millioner kroner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål til Norsk filminstitutt. Midlene er fordelt med bakgrunn i kongelig resolusjon av 3. september 2021, og skal benyttes til ulike mangfoldstiltak på filmområdet.  Ett av tiltakene er en nasjonal kortfilmkonkurranse for filmskapere med mangfoldsbakgrunn. Konkurransen arrangeres gjennom landets 7 regionale filmsentre.

 

NASJONAL KORTFILMKONKURRANSE

FOR FILMSKAPERE MED MANGFOLDSBAKGRUNN

2 vinnere får til sammen 1 million kroner i produksjonstilskudd!

Filmene må produseres i perioden 12.sept. til 31.des. 2022

Filmskapere med mangfoldsbakgrunn kan nå søke om å delta i en nasjonal pitchekonkurranse hvor landets 7 regionale filmsentre velger hver sin kandidat. Filmskaperne vil delta på en felles workshop i juni og presentere sine prosjekt i en pitchekonkurranse i september. To vinnere kåres i pitchekonkurransen og får 500.000 kr hver til å realisere sin kortfilm.

Reise, opphold og kurskostnader dekkes.

De 7 utvalgte filmskaperne vil få tilbud om en mentor som gir veiledning underveis.

Vinnerfilmene må produseres og være visningsklare innen 31.desember 2022, og får premiere i januar 2023 under Kortfilmkonventet i Trondheim.

Hvem kan søke:

Produsenter, regissører og/eller manusforfattere som tilhører en av følgende grupper:

  • Innvandrere (og adopterte) og/eller norskfødte med en eller to innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
  • Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge[1].
  • Personer med funksjonsnedsettelse[2]

Søker må ha relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende relevant og dokumenterbar yrkeserfaring (kortfilm, musikkvideo e.l.), men kan ikke ha debutert i langformat. [3]

Søker oppfordres til å søke i samarbeid med produksjonsselskap fra regionen hvor de er bosatt.

Hvordan søke:

  • Fyll ut skjema og legg ved en kort beskrivelse av din motivasjon for å delta (maks 1 side), en idébeskrivelse av kortfilmen (maks 1 side) + CV og lenker til tidligere filmer.

Kriterier for produksjonen:

  • Produksjonen må følge forskriften for audiovisuell produksjon.
  • Prosjektet kan ikke ha mottatt støtte tidligere.
  • Konkurransen er åpen for både fiksjon og dokumentarprosjekter.
  • Maksimal lengde er 10 minutter.

 

Søknadsfrist: 25. april 2022

Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Line Halvorsen på line@midtnorskfilm.no.

 

[1] https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/id929/

[2] Definisjon av funksjonsnedsettelse:
https://www.bufdir.no/nedsatt_funksjonsevne/hva_er_nedsatt_funksjonsevne/hva_er_nedsatt_funksjonsevne/

[3] Med langformat menes spillefilm, dokumentar eller tv-serie på over 50 minutter som er vist på kino eller tv.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde