METOCHI 2022 : FINN DIN FORTELLERSTEMME

Skrevet av julie den . Publisert i .

Workshop på Lesbos 2. – 9. oktober 2022

FINN DIN FORTELLERSTEMME

De beste filmskaperne etterlater seg gjerne et avtrykk, et slags kvalitetsstempel i filmene sine – en signatur som viser at det ikke kan være andre enn nettopp hun/hen/han som kan ha laget filmen. Slike kjennemerker kan være alt fra noe svært synlig og målbart, til noe man som publikummer bare fornemmer eller føler. Noe sublimt og gjerne uforklarlig. Både manusforfattere, regissører, fotografer, klippere, scenografer, komponister og lyddesignere kan sette sine avtrykk på en film.

Vi har lyst til å dykke ned i disse mysteriene sammen med dere, og finne ut hva som ligger bak. Er dette noe det går an å lære seg eller bli mer bevisst?
Midtnorsk, Sørnorsk og Østnorsk filmsenter inviterer til sammen 15 regissører eller manusforfattere med på reise til klosteret Metochi på Lesbos for å fordype oss seg i dette. Hver deltager må ha med sitt eget prosjekt – gjerne et prosjekt som befinner seg i tidlig utvikling og hvor flere valg fremdeles står åpne.

Å skape en særegen og tydelig signatur kan gjøres gjennom hele produksjonsprosessen – helt fra de første valgene av tematikk, historie, medvirkende, vinkling, fortellermåte og formgrep gjøres, helt fram til klipp, grading og lyddesign. Ja, til og med lanseringsvalg kan gjøres med signatur.

Vi vil invitere med oss kursledere fra ulike fagfelt og ulik erfaringsbakgrunn til å gå i dybden sammen med dere.
Kravet til deg som søker: Du må være registrert filmskaper fra en av disse tre regionene, og ha gjennomført eller være i ferd med å gjennomføre en produksjon med støtte fra filmsenteret. Du må søke med et prosjekt (enten fiksjon og dokumentar) som er i utvikling, og gjerne ha mottatt første runde utviklingsstøtte fra filmsenteret.

Send en kort søknad på mail til post@sornorskfilm.no med vedlagt prosjektbeskrivelse, og en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta. Merk mailen med «Metochi 2022»:

Med hilsen
Elin Kristensen, Midtnorsk filmsenter, Ingrid Dokka, Sørnorsk filmsenter, Terje Nilsen, Østnorsk filmsenter

 

Se hele utlysningen som en pdf : METOCHI 2022

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde