Kids Kino Docs

Skrevet av julie den . Publisert i .

SPENNENDE NYHET!

Sørnorsk filmsenter har, i samarbeid med New Horizons i Polen, fått EØS-midler til to workshop-forløp for dokumentarfilmutvikling.

Målet er å utvikle knallsterke, vågale og originale dokumentarfilmer rettet mot målgruppa barn og unge. Vi velger ut to-tre norske prosjekter til å delta. Korte og lange prosjekter samt serie kan søke. Produsenter/regissører fra hele Norge kan søke. Mesteparten av utgiftene dekkes, liten egenandel må påregnes.

Følg med på våre nettsider og vår facebook, der vi snart legger ut annonsering av søkefrister.

En eller to av samlingene vil foregå i filmregion Sør, ellers er samlingene i Polen.

Les mer her

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde