Et tre som faller i skogen

Et tre som faller i skogen er en poetisk essayistisk dokumentarfilm som tar for seg problemstillinger knyttet til forholdet mellom mennesket og naturen. Filmen vil bestå av tre ulike fortellertekniske komponenter. Den første komponenten vil være iscenesatte preformance tablå som illustrerer de dypere lagene av prosjektets tematikk. Den andre komponenten er dokumentasjon av folk som jobber profesjonelt med naturbruk, og den tredje er lange tagninger av norsk natur underbygget av musikk. Vi følger en gruppe karakterer gjennom filmen: den ene narrative linjen følger mataukerne Vigdis og Tom Erik og deres naturbruksvirksomhet med fiske, sanking, brygging og preparering. Vi dokumenterer aktiviteter som for eksempel isfiske, vårfiske, urtehøsting, ølbrygging, soppsanking osv, i Fyresdal, Langesund, Skien, Arendal og andre locations i Telemark og Aust-Agder, og vi besøker aktører som driver med andre ting. Den andre linjen følger regissøren gjennom en serie korte performancefilmer som klippes inn i det øvrige materialet og som gir et innblikk i en annen måte å forholde seg til tematikken og til naturen. Innvevd i disse to tilsynelatende motstridende perspektivene vil langsomme tagninger av mennesketom natur skape flyt og helhet, både visuelt og konseptuelt.

 • Produsent
  Signe Tørå Karsrud
 • Regi
  Signe Tørå Karsrud
 • Kontakt
  Signe Tørå Karsrud
 • signe.karsrud@gmail.com

 • Varighet
  90 min.

Tildelinger:

 • Dato
  Beløp
  Type
 • 29.10.2015
  Kr. 30 000,-
Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde