Sjørøverblod – På sporet av Kaperkaptein Knud Ellingsen

www.slidepoint

Vi følger den sindige sørlendingen Tor Arne Eilertsen i fotsporene til hans forfar Knud Ellingsen, som viser seg å være en av landets mest sagnomsuste kaperkapteiner. Etterkommeren Eilertsen fremstår som selve motstykket til den vågale Ellingsen, og kan tjene som illustrasjon på hvordan sørlendingen har endret seg siden 1814.

«Sjørøverblod» er en oppfølger til dokumentarfilmen «Med rett til å kapre». Sistnevnte film kom ut i 2013 ga et bilde av Norges 200 år gamle sjørøverhistorie, det som kalles kapertiden, da nordmenn ble sjørøvere for å berge livet. Historien har vært underfortalt siden 1800-tallet. Med «Sjørøverblod» forsøker filmskaperne å bringe historien om kapertiden enda nærmere; den er bare noen få slektsledd unna. I filmen viser de også mye av den omfattende dokumentasjonen som finnes i statsarkivene på disse dramatiske årene.

Sørnorsk Filmsenter AS

Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand
post@sornorskfilm.no
+47 918 08 221

Våpenskjold

Levert av Egde