På et hav i krig – En Krigsseilers Historie

Dokumentar 58 min.

Høsten 1939 reiste 19 år gamle Søren Brandsnes til sjøs. Lite ante han og tusenvis av andre sjøfolk hva de neste årene skulle bringe av lidelser og mareritt. 94 år gammel er han en av de få gjenlevende krigsseilerne som ønsker å fortelle sin dramatiske historie.

Ved utbrudet av andre verdenskrig var Norge en av verdens største sjøfartsnasjoner med sin handelsflåte på nærmere fire millioner bruttotonn. Skipene var i fart over hele verden. De var tilstede på alle de store hav og en rekke mindre skip var engasjert i nær- og kystfart. Den 3. September 1939 senket en tysk ubåt det engelske passasjerskipet Athenia uten forvarsel. Krigen på havet var et faktum.

Mer enn 34 000 norske sjøfolk risikerte nå livet. Skipene var dårlig utstyrt mot den tyske krigsmaskinen. Kryssere, slagskip, flyteminer, ubåter og fly gjorde at de aldri kunne føle seg trygge. De var ved fronten 24 timer i døgnet. For 4500 av dem ble havet deres siste hvilested.

Produsent: SRS Media v/ Svein Rune Skilnand
Regi: Svein Rune Skilnand
Manus: Svein Rune Skilnand
Klip : Magne Østby

Premiere på Hestmannen i Kristiansand 30.5.2015 og i Lindesness kommune

Vist på tv/festivaler
2016
Præsenteret som en af otte produktioner på NFIs forårspræsentation.
NRK1, 628 000 seere, reprise 17.maj
omtalt i Sørlandssendingens morgenindslag, Norge rundt
Buen Kino, Mandal som optakt til Kongens Nei
Vist under Anders Jahres kulturprisuddeling.
2017
NRK2 i serien dokusommer.
Annet:
Indkøbt til Filmbib